ZROZENÍ NÁMOŘNÍHO OBRNĚNCE

ZROZENÍ NÁMOŘNÍHO OBRNĚNCE

Vyprávění o vývoj parních válečných lodí do r. 1860 - Úvod této velmi obsáhlé knihy pro přátele s hlubším zájmem o historii námořního vojenství je věnován vylíčení evropského světa v r. 1815 a stavu námořních sil velmocí po napoleonských válkách. Dále se Čtenář může se seznámit s vývojem konstrukcí válečných lodí za přechodu od dřeva k železu, s vývojem lodní artilerie a munice, a to i v souvislosti s rusko-tureckou bitvou u Sinope v r. 1853 a jejími důsledky. Publikace podrobně vypráví také o genezi lodního parního stroje a představuje hlavní aktéry tohoto procesu – vynálezce britské, americké, francouzské, ruské... a představujeme i první lodě hnané parním strojem. Rozsáhlá stať pojednává o Robertu Fultonovi, je tu i popis jeho dělové kolesové lodi DEMOLOGOS, jež se stala první parostrojním ozbrojeným plavidlem v dějinách. Po ní vypluly další kolesové válečné lodě, opět se seznámíte s nejvýznamnějšími. Zároveň se činily pokusy nahradit kolesa šroubovými či vrtulovými propelery, a opět máte možnost číst o prvních válečných lodích osazených těmito hnacími prvky. Velkou pozornost věnujeme i Johnu Ericssonovi, plavbám prvních vrtulových lodí ve Velké Británii, Paříži… A nadešla epocha železných, pak ocelových námořních lodí, na čemž měli zásluhu pánové Wilkinson, Manby, Napier... Potíže s kompasy na železných lodích začal řešit pan Airy. Představíme vám NEMESIS – první železnou válečnou loď. A co lodní parní stroje? Britové jimi osadili vyřazené, ale upravené koráby („blockships“) a poslaly je na Anglický kanál, ale pak se šlo ještě dál a parní stroje dostaly už i dvou- a třípalubové řadové lodě: francouzský NAPOLÉON, britské SANS PAREIL, AGAMEMNON… V r. 1854 se v krymské válce objevily, a to už i v boji, pancéřové plovoucí baterie, začátkem šedesátých let 19. století vypluly první širomořské pancéřové lodě – francouzská fregata GLOIRE a její sestry. Po svých jen dřevem chráněných předchůdcích zdědily mnohé, hlavně plachtoví, děla.předovky, slabé stroje…, ovšem pancíře z nich dělaly lodě výjimečné, „nepotopitelné“. Na ně vzápětí navázaly stavby válečných lodí železných… Připojen je kompletní soupis válečných lodí na počátku epochy pancéřníků evropských mocností v r. 1860. Kdo se důkladně zabývá či hodlá zabývat počátkem vývoje námořního vojenství v epoše parních strojů, jež trvala do r. 1906, ten do své knihovny tuto práci zařadí. - 174 strany A4 / 180 Kč.