ZROZENÍ BITEVNÍ LODI - ANATOMIE PREDREADNOUGHTU

ZROZENÍ BITEVNÍ LODI - ANATOMIE PREDREADNOUGHTU

Predreadnought byla každá kapitální loď, kterou poháněl už výhradně parní stroj (tj. neměla ani pomocné plachty) a její primární výzbroj tvořily těžké zadovky (tj. ráže větší než 210 mm). Prvním britským predreadnoughtem byl tedy COLOSSUS (1886), posledním CORNWALLIS (1904), avšak v jiných státech vznikaly predreadnoughty i po r. 1906, tj. po uvedení britského DREADNOUGHTU do služby. Česká maritimní literatura se na ně nezaměřuje, pokusíme se tedy představit je jako konstrukce… Nejprve však v publikaci líčíme vývoj kapitálních lodí, zvaných do té doby různě: bočně bateriové, centrálně-bateriové, věžové a barbetové, a zjišťujeme, v čem spočívají rozdíly mezi např. věžovým kapitálním pancéřníkem a onou bitevní lodí, která – jako vrcholná třída predreadnoughtů, bitevní lodě I. generace – začala vznikat počátkem devadesátých let 19. století. Následuje podrobný konstrukční popis –„anatomie“… Zejména britským predreadnoughtům se věnujeme v samostatných publikacích, a to značně důkladně, přesto se v oněch výkladech nemůžeme pouštět do podrobností, jež by umožnily poznat konstrukční detaily, zbraně, osazení a materiálové složení pancířů, části a činnost jednotlivých mechanismů… do detailu, což napravujeme právě v této publikaci vyprávíme v ní o původu, navrhování, projektování, přípravě stavby i stavbě bitevní lodi, popisujeme konstrukční materiály a základy konstrukce válečné lodi (lodní páteř, lodní vazy, lodní žebra, paluby přepážky…), podrobně si všímáme druhů a složení lodních parních kotlů i lodních strojů, hřídel a lodních vrtulí, důkladně se věnujeme lodnímu pancéřování a jeho výrobě, samozřejmě i lodním dělům…, a poslední část práce věnujeme lodním a palubním nástavbám, kormidelní soustavě, člunům… Kdo má hluboký zájem o válečné lodě konce 19. století a potřebuje si doplnit znalosti o nich, ten tuto rozsáhlou práci určitě ocení. – 190 stran A4 / 190 Kč.