VZESTUP, BOJ A PÁD PEVNOSTI TSINGTAO (III.)

PÁD // Ve třetí části naší práce líčíme posední etapu dobývání Tsingtao ve třech jejích fázích, pojednáváme o poslední akci torpédoborce S90 (zničení minonosce TAKAČIHO) i agónii obrany základny. Závěr práce věnujeme událostem v Tsingtao po kapitulaci a politickým důsledkům pádu tohoto německého „opěrného bodu“ ve východní Asii, text je doplněn podrobným výčtem lidských materiálních zrát. Práce obsahuje četná vyobrazení a mapky. – Verze .pdf 34 stran A4 / 35 Kč