VYLEPŠETE SI SVŮJ NÁMOŘNÍ ARCHÍV UNIKÁTNÍ SADOU

OBROVSKÁ NÁMOŘNICKÁ KNIHA VE VAŠEM POČÍTAČI?

ZA KORUNOVÉ ČÁSTKY? JE TO MOŽNÉ?

JISTĚ! VYTVOŘTE SI JI! ANO, S NÁMI, A PŘECE SÁM!

NA PAPÍŘE NEBO V POČÍTAČI.

USPOŘÁDEJTE SI NAPŘ. CHRONOLOGICKOU, TEMATICKOU, PROVENIENČNÍ… ŘADU

KVALITNĚ ZPRACOVANÝCH KAPITOL Z DĚJIN NÁMOŘNÍHO VOJENSTVÍ,

A PO MĚSÍCÍCH BUDETE MÍT KNIHU VSKUTKU NEVÍDANOU !!

TEDY:

MY KAPITOLY DODÁVÁME,

VY SI JE TISKNETE A ŘADÍTE, NEBO NECHÁVÁTE V POČÍTAČI.

 

Vážený příteli historie námořního vojenství!

Respektujeme, že budoucnost patří elektronickým knihám, přičemž ty krásné, papírové, nezatracujeme, a přejeme jim, aby tu s námi byly co nejdéle, přestože jsou bohužel stále dražší.

Ale! O námořním vojenství u nás mnoho českých či do češtiny přeložených knih není. Tento nedostatek sice vyvažuje maritimní publicistika na vojensky orientovaných webech, ale ta obsahuje články nejen s různými tématy a různého rozsahu, ale i různé kvality.

Nabízíme vlastní cestu k Vám!

NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NABÍZÍME KRÁTKÁ I OBSÁHLÁ POJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁMOŘNÍHO VOJENSTVÍ v l. 1815-1918, tj. od vzniku první parní válečné lodi světa (americké DEMOLOGOS) po ukončení I. světové války, přípaně po uvedení do služby poslední bitevní lodi světa (britské VANGUARD) v r. 1946 (oddíl navyBOOK/přesahy). Pojednání tedy obsahují výklady o jednotlivých údobích historie námořního vojenství v uvedeném intervalu, vylíčení námořních událostí, monografie lodí a biografie osobností, exkurzy do přístavů… - nepřeberně námětů „velkých“ i „malých“.

Těmto pojednáním říkáme kapitoly.

Kapitoly anoncujeme v oddílech:

1) navyBOOK/lodě (obsahuje monografie jedntolivých válečných plavdel).

2) navyBOOK/události (obsahuje pojednání o bitvách, bojích, katastrofách...).

3) navyBOOK/přesahy (obsahuje pojednání týkajcí se období 1919-1946).

 

Teď to zkusme podrobněji:    

KAPITOLY SI U NÁS MŮŽETE KUPOVAT, po jedné nebo několika najednou… Nevyžadujeme však, abyste si koupil každou kapitolu! Koupíte si jen ty, která vás zajímají. Ale chcete-li mít dokonalý přehled o komplexním vývoji námořního vojenství od vzniku první válečné parní lodě po konec první světové války, neodoláte! Budete-li je totiž odebírat pravidelně, postupem času se vám doma nashromáždí nevídané množství faktograficky nesmírně cenného, vskutku zajímavého a kvalitně podaného písemného a obrázkového materiálu. Ten můžete velmi přehledně pořádat jak v jeho elektronické, tak materiální podobě, např. do šanonů.

KAPITOLY MAJÍ ROZSAH od několika stran do desítek stran. Kapitoly jsou ve formátu .pdf, stránky mají plošný formát A4. Provedení  v e-verzi je barevné, v tištěné verzi černobílé.

ÚHRADY KAPITOL jsou unikátně nizoučké! Totiž poplatek za 1 stranu (A4) činí 0,50 Kč (ano, 50 haléřů!), který se v tomto případě okamžitě po úhradě celý mění v autorský honorář. - Příklad: Koupíte-li si práci - kapitolu nebo několik kapitol - v rozsahu např. 50 stran A4 (tj. asi 120 knižních stran A5), zaplatíte za ni jen 25 Kč, zatímco v tištěné/papírové podobě v běžném knižním provedení by Vás stála přibližně pětkrát tolik!A což teprve porovnání s časopisy! Často si u stánku koupíte výtisk za 60-80 Kč, jen proto, abyste v něm pak našli tak dva tři články, které Vás více či méně zajímají. Vystřihnout se je Vám nechce, skladovat celý časopis je také nanic... Ach jo.

INFORMACE O VÝŠI A ZPŮSOBU ÚHRADY A O ZASLÁNÍ KAPITOLY  je obsažena v anotaci každé kapitoly. 

ZPŮSOB ÚHRADY KAPITOL je velmi pohodlný - korunové částky převádíte na účet, jehož číslo je v anotaci každé kapitoly. Úhrada složenkou je rovněž možná, po dohodě.

ELEKTRONICKÉ ROZESÍLÁNÍ KAPITOL činíme do týdne od potvrzení úhrady bankou nebo od obdržení platby složenkou.

POKUD NEMÁTE DOMA TISKÁRNU, A CHTĚLI BYSTE MÍT TIŠTĚNOU PODOBU NÁMOŘNÍ KNIHY, samozřejmě Vám můžeme kapitoly tisknout (černobíle) a v nevázané podobě posílat poštou, v tomto případě však je nutná ještě úhrada spotřebního materiálu (papír, toner), amortizací (tiskárna...) a práce, takže celkový poplatek za 1 stranu (A4) činí 1,90 Kč, navíc nutno kalkulovat cenu balného a poštovného (rekomando). K archivaci tištěných kapitol doporučujeme pořídit si šanony, do kterých lze listy vkládat, ale v nichž lze pořadí kapitol i měnit, neboť kapitoly nelze emitovat v chronologickém pořadí, nýbrž podle jejich dodávek od autorů (viz k tomu i níže). 

KAPITOLY NEVYDÁVÁME V ČASOVÉ POSLOUPNOSTI, nýbrž podle nabídek od autorů. Proto kapitoly nečíslujeme, nýbrž před názvy článků uvádíme letopočty, časově vymezující zpracované téma, to aby pro Vás bylo snadnější je chronologicky pořádat. Příklady:  „1870-9“ (= září 1870), „1921-12" (= prosinec 1921)“…

Kapitoly si však samozřejmě lze řadit i např. dle lodních kategorií („Bitevní lodě“, „Torpédové lodě“…, „Námořní bitvy“, „Námořní katastrofy“… „Velká Británie“, „Německo“, „Rusko“, „Rakousko-Uhersko“…).

Z NABÍDEK OD AUTORŮ vybíráme k zařazení do obsahu sborníku NÁMOŘNÍ KNIHA 1815-1918 pouze kvalitní texty. Za jejich obsah a původnost odpovídají autoři, my odpovídáme za dobrou jazykovou úroveň kapitol.

POKUD V NĚJAKÉ KAPITOLE OBJEVÍTE CHYBU - věcnou, ale třeba i překlep apod. a uvědomímte nás o tom, požádáme autora, aby chybu opravil, načež bezplatně obdržíte opravený text kapitoly, jímž můžete nahradit původní text, s chybou. Jelikož evidujeme e-mailové adresy odběratelů kapitol, zároveň bezplatně obdrží opravenou kapitolu všichni, kteří mají invalidní verzi textu.

NUTNO CTÍT PRÁVA AUTORA A VYDAVATELE, neboť obsah každé kapitoly, anoncované zde do NÁMOŘNÍ KNIHY 1815-1918, je duševním vlastnictvím autora kapitoly a nárokován i vydavatelem, a je tedy chráněn autorským zákonem. Proto další šíření kterékoliv kapitoly, určené pro NÁMOŘNÍ KNIHU 1815-1918, třetím stranám bez souhlasu vydavatele a autora je v rozporu s uvedenou právní normou i s běžnou občanskou slušností... Předem Vám děkujeme za seriózní přístup k našemu projektu.    

MÁTE-LI ZÁJEM STÁT SE JEDNÍM Z AUTORŮ KAPITOL do NÁMOŘNÍ KNIHY 1815-1946, bez obav a studu napište na warships@centrum.cz a připojte ukázku Vaší práce, rádi si ji přečteme. Budeme-li spokojeni, s velkým potěšením Vám nabídneme spolupráci a příslušnou dohodu. Znovu však předesíláme, že máme zájem jen o texty propracované, původní, zajímavě napsané, s vyhovujícími ilustracemi 

Vážený návštěvníku, těšíme se na Váš zájem o NÁMOŘNÍ KNIHU 1815-1918, a případně i na spolupráci.

 

Mgr. Milan Jelínek

Hradec Králové, 1. září 2011