„Válka rusko-japonská slovem i obrazem“

Klecanda, J.: „Válka rusko-japonská slovem i obrazem“, 1904-1905, unikátní série, která jako jediné(!) dílo českého autora publicisticky, tj. na základě tehdy dostupných faktů, přináší líčení příčinu a průběhu rusko-japonské války, přičemž si všímá bojů o námořní pevnost Port Artur, bojů v Mandžusku i námořních události na mořích Žlutém a Japonském. Titulky dílů napovídají obsah: 

   I. díl: „Od vypovězení války do bitvy na Ja-lu“,

  II. díl: „Od bitvy na Ja-lu do vyplutí Baltického loďstva“,

 III. díl: “Od bojů na Ša-ho do uzavření míru“

Pro zájemce o historii vojenství velmi přínosná záležitost; tři velmi zachovalé větší knihy (cca A4) za 2200 Kč dohr.