VÁLKA NA JADRANU 1914–1918

VÁLKA NA JADRANU 1914–1918

Zájemce o historii námořního vojenství a o kapitoly z historie rakousko-uherského c. a k. Válečného námořnictva má zde možnost získat u nás zatím nejobsáhleji a nejpodrobněji sepsané dílo o námořních událostech na moři mezi Itálií a Rakouskem-Uherskem za Velké války, již se říkalo Světové a pak první světová… Není třeba obsáhlé charakteristicky knihy, stačí přehled kapitol: ROZEHRANÁ PARTIE. POTOPENÍ KŘIŽNÍKU ZENTA. VÝPADY DO OTRANTSKÉHO PRŮLIVU. ZAČÁTEK PONORKOVÉ VÁLKY. OSTŘELOVÁNÍ Z BOPKY KOTORSKÉ (BOJ O LOVČEN). TRAGÉDIE PONORKY CURIE. ÚTOK NA DREADNOUGHT JEAN BART. MINY. NIOVÉ ÚTOKY NA ANTIVARI. ZKÁZA PANCÉŘOVÉHO KŘIŽNÍKU LÉON GAMBETTA. „POŠLETE K DARDANELÁM PULSKÉ DREADNOUGHTY“. ZRADA ITÁLIE. ITALSKÉ NÁMOŘNÍ SÍLY. PRVNÍ (A POSLEDNÍ) TĚŽKÝ ÚDER. SPOJENCI NASTUPUJÍ. BOJE O OSTROVY PELAGOSA, POTOPENÍ PANCÉŘNÍKU GIUSEPPE GARIBALDI. „NEUSTANEME!“ – NOVÝ ÚDER NA ITALSKÉ POBŘEŽÍ. ZKÁZY PONOREK NEREIDE, U12 A U3. POSLEDNÍ BOJE O OSTROVY PELAGOSA, POTOPENÍ LODI BENEDETTO BRIN. TRAGÉDIE SRBSKA, INTENZIVNÍ NÁMOŘNÍ VÁLKA NA JIŽNÍM JADRANU. MONGE, AKCE V DURAZZO, TĚŽKÝ BOJ SKUPINY HELGOLANDU. SRBSKÁ VÁLKA A EVAKUACE (přelom l. 1915/1916). NOVÉ OSTŘELOVÁNÍ LOVČENU. RAKOUSKO-UHERSKÝ VPÁD DO ALBÁNIE. JADRANSKÁ DRUHÁ VÁLEČNÁ ZIMA POKRAČUJE. OHROŽENÍ PONORKY U14. U4 A U14 UDEŘÍ SPOLEČNĚ! DALŠÍ UDÁLOSTI – PŘEDJAŘÍ 1916. ZÁNIK „U6“. POTOPENÍ PARNÍKU „STURA“. NÁSTUP ČLUNŮ M.A.S. ZÁNIK PARNÍKU PRINCIPE UMBERTO. POTOPENÍ PARNÍKU CITTÁ DI MESSINA. POTOPENÍ TORPÉDOBORCE IMPETUOSO. ZKÁZA PONORKY BALILLA. ZÁNIK DREADNOUGHTU LEONARDO DA VINCI. U4 MINUTU OD TRAGÉDIE & POTOPENÍ LODÍ PONTE MARIA. JEŠTĚ U4: PODIVNÉ POTOPENÍ PARNÍKU ITALIA. POTOPENÍ PONORKY FOUCAULT. HAVMANDENY A OKARÍNY – SPÁSY PONORKOVÉ FLOTILY. ZÁHUBA PONORKY U16. U15: ZÁNIK MUNIČNÍ LODI POLCEVERA. BITVA TORPÉDOBORCŮ. U4 V OHROŽENÍ. OD ZIMY DO JARA. VELKÝ BOJ KŘIŽNÍKŮ NA JIŽNÍM JADRANU. NEŠTĚSTÍ NA PONORCE U5. ZNIČENÍ HLÍDKOVÉ LODI ITALIA. U4: POTOPNÍ PARNÍKŮ CORBIÈRE A CEFIRA. U4: POSLEDNÍ ÚLOVEK. POSLEDNÍ AKVIZICE PONORKOVÉ A TORPÉDOVÉ FLOTILY. DEZERCE POSÁDKY TB11. VÁLEČNÝ ROK 1917. DALŠÍ ÚDERY NA OTRANTSKOU UZÁVĚRU. U43: VTEŘINY OD ZKÁZY. NA SEVERU: NOVÉ VÝPADY TORPÉDOVÝCH LODÍ. BENÁTKY V OHROŽENÍ, POTOPENÍ PANCÉŘNÍKU WIEN. PONORKY POKRAČUJÍ. POVSTÁNÍ NA LODÍCH V BOCE KOTORSKÉ. HORTHY. DALŠÍ UDÁLOSTI, POTOPENÍ PARNÍKU LINZ. JINÉ UDÁLOSTI. GRILLO V AKCI. POTOPENÍ DREADNOUGHTU SZENT ISTVÁN. ZTRÁTA U20. OHROŽENÍ PONORKY U10. DALŠÍ UDÁLOSTI. POTOPENÍ PONORKY CIRCÉ. DURAZZSKÁ OPERACE. …UŽ JEN ZÁVĚR. – 240 stran A4 / 250 Kč. Tato nabídka je však zrušena, práce vyjde knižně.