Typ PRINCE CONSORT (1864-1866)

PRINCE CONSORT

CALEDONIA

OCEAN

- Bateriové pancéřové fregaty s dřevěnou konstrukcí. (V záhlaví CALEDONIA.) -

Oceánské pancéřové loďstvo největšího námořního rivala, Francie, rozvíjené od počátku šedesátých let 19. století, přestavovalo pro Velkou Británii značnou hrozbu, o to větší, že od r. 1862 začal stavět pancéřníky i potenciální protibritský spojenec Francie, Rusko. Už v r. 1860 se v Londýně - ve vládě, Parlamentě a najmě na Admiralitě ozvaly naléhavě varovné hlasy, které žádaly okamžité vypracování programu výstavby silného pancéřového loďstva a jeho realizaci; nejvýrazněji v tomto ohledu vystupoval vrchní inspektor Královského námořnictva kontraadmirál baronet B. Wake-Walker, podporován z mnoha směrů, mj. i ze soukromých loděnic. Výbor Admirality (Board of Admiralty – nejvyšší orgán Admirality a Královského námořnictva všeobecně) na to 28. září t. r. reagoval schválením stavby (zatím) tří dalších železných pancéřníků: středních HECTOR a VALIANT (viz) a velkého ACHILLES (viz)… 7. února 1861 resignoval Walker a nahradil ho kontraadmirál R. S. Robinson. Pak v březnu byla zastavena realizace rozestavěných dřevěných řadových lodí jako neperspektivní, a vystala otázka, co s nimi, a také co se zásobami nakoupeného dřeva, které ležely v různých britských loděnicích - najednou se nevědělo. A byl to právě Robinson, nový muž ve Výboru Admirality, kdo navrhl rozestavěné paroplachetní koráby upravit tak, aby co nejvíce připomínaly nové jednobateriové železné pancéřníky, tj. trupům oněch „clogs“ (dřeváků) se měly snížit boky, vyztužit je, aby unesly hmotnost pancířů, a lodě opatřit obrněním; plachtoví mělo zůstat, neboť spotřeba uhlí tehdejšími stroji dovolovala při strojní plavbě jen krátké operace. To zapůsobilo, a třebaže se ozvaly hlasy zpochybňující životnost „dřevěných lodí, které se mají tvářit jako železné“, bylo jisté, že uplatněním Robinsonova návrhu se podaří jednak hospodárně, byť asi jen dočasně, využít rozestavěné dřevěné řadové lodě pro konverzi na pancéřované, jednak vyrovnat předstih Francie ve stavbě pancéřových lodí, nota bene když se železnou konstrukcí byla zatím jediná francouzská fregata – COURONNE, zatímco ostatní měly skelety rovněž dřevěné. Předpokládalo se, že konvertované lodě budou sloužit v méně destruktivním prostředí Středozemního moře, nikoliv v drsných podmínkách Anglického (Lamanšského) kanálu natož Severního moře, 

Tak došlo v květnu 1861 jednak na schválení stavby tří obrovských železných pancéřníků typu MINOTAUR (viz), jednak na schválení přestavby několika řadových lodí typu BULWARK z jeho skupiny o devíti jednotkách, a to právě na jednopalubní bateriové pancéřníky. Stejně jako ROYAL OAK (viz) byly i tyto v r. 1860 založeny jako dřevěné paroplachetní dvoupalubníky o 91 kanónech (válečné lodě II. třídy), tedy méně vyzbrojené, ale stejně velké s loděmi typu DUNCAN (101 děl). Osudy těchto devíti lodí, jejichž stavba byla schválena v r. 1859 a vzápětí začala realizace prvních z nich, byly různé – stavba lodí BULWARK a ROBUST byla zrušena, ROYAL OAK (viz) byl, jako první ze zbývajících jednotek, dokončen coby bateriová pancéřová fregata, podobné koncepce měly být TRIUMPH, OCEAN a CALEDONIA (viz zde), zatímco ROYAL ALFRED (viz), ZEALOUS (viz) a REPULSE (viz) se realizovaly jako centrálně-kasematní respektive centrálně-bateriové paroplachetníky.

Konverze lodí TRIUMPH (přezván na PRINCE CONSORT, viz níže), OCEAN a CALEDONIA probíhala, až na detaily, jako konverze „poloviční sestry“ těchto, ROYAL OAK, avšak výsledek byl poněkud jiný.

Na počátku přestavby byl rovněž trup těchto lodí jednak snížen na úroveň 1,85 m nad vodní čáru a boky se provedly znovu, jednak prodloužen o 6,4 m, což umožnilo instalovat více děl, zvětšit kapacitu uhelných skladišť…, ale také bylo třeba novou část náležitě zpevnit, aby unesla hmotnost stroje, jenž byl tentokrát umístěn mezi oběma kotelnami, jenž rovněž představovaly významný hmotnostní prvek. Příď byla kolmá, záď rovněž kolmá, a okrouhlá, bez galerie a uspořádána (a pancéřována) tak, aby co nejvíce ochránila uchycení kormidla lodní vrtuli, a jelikož při vzdáleném bočním pohledu nebylo příliš zřejmé, kde má loď příď a kde záď, neoficiálně a trochu posměšně se i těmto jednotkám říkalo dvojkoncáky („double-enders“). Paluby byly rovné (hladké, ale později dostaly CALEDONIA a PRINCE CONSORT příďovou nástavbu a CALEDONIA a OCEAN záďovou, což zvýšilo výtlak lodí, a ponor se zvýšil o 0,15 cm/OCEAN až 0,22 cm/PRINCE CONSORTT). Bohužel, tyto jednotky - stejně jako ROYAL OAK - neměly kvůli dřevěné konstrukci ani protizátopové oddíly utvořené vodotěsnými přepážkami, ani dvojité dno.  

Výzbroj tvořily zpočátku zadovky i předovky (viz DATA), rozmístěné převážně v baterii na dělové palubě, ale několik 7palcovek (178mm) bylo i na vrchní palubě jako stíhací a ústupová děla. Předovky Somerset (jen na lodích PRINCE CONSORT a CALEDONIA) ráže 234 mm, vyráběné rovněž u Armstronga, pálily 100liberní plné i výbušné střely, které při 33liberní (15kg) prachové výmetní náplni v komoře dokázaly na 720 m zdolat pancíř tloušťky 140 mm (brzy se však tato krátká děla ukázala jako příliš těžká, proto je kromě consortů dostalo už jen několik lodí - ACHILLES, RESEARCH, FAVORITE a ENTERPRISE); děla ráže 178 mm/16 pálila plné i výbušné střely hmotnosti 50,8 kg, schopné prorážet asi 190mm pancíře z válcovaného železa, a 68liberní předovky (ráže 201 mm) pálily plné i výbušné střely hmotnosti okolo 30,8 kg a jejich dostřel při úsťové rychlosti 481 m/s a elevaci 12° činil 2900 m, přičemž projektily dokázaly prorážet pancíře tloušťky okolo 150 mm. Od r. 1867 (OCEAN už při dokončení v r. 1865) měly všechny tři lodě jen předovky (viz kariéry).

CALEDONIA při stavbě v suchém doku, v r. 1865

Oproti lodím typu WARRIOR a DEFENCE byl trup pokryt pancířem po celé délce, neboť dřevěný trup si to vyžadoval, a tedy chyběly traverznice, a samozřejmě i dvojité dno a protizátopové oddíly. Pancíř, silný 114 mm a na koncích už 76 mm a provedený ve třech pásech na nevídaně silném, až 749mm teakovém podkladě, sahal od vrchní paluby do hloubky 1,85 m pod vodní čárou. Vůbec poprvé na britské válečné lodi se tu objevila pancéřová velitelská věž respektive hned dvě (podobné měly i předchozí jednotky počínaje WARRIOREM, ale bez opancéřování!) – totiž na úrovni vrchní paluby byla na každém boku předolodí okrouhlá pilotní věžička o průměru 1,53 m a vysoká 2,14 m, vytvořená z dokonce 305 m silných fošen a oplátovaná 102mm pancířem – z každé vedly dorozumívací trubky ke kormidlovému kolu a do strojovny, k dispozici byly signalizační vlajky…, ale nešlo o šťastné řešení – z věžiček byl špatný rozhled, za vlnobití je smáčela vodou a průzory pronikala dovnitř, při palbě děl v baterii byly obklopeny neprůhledným dýmem…, takže brzy přestaly sloužit původnímu účelu a odkládalo se do nich nářadí k mytí paluby. Celková hmotnost lodního pancíře činila 935 t včetně asi čtvrtinového podílu dřevěného podloží.

Od lodí typu PRINCE CONSORT se požadovala relativně vysoká rychlost, vyšší než rychlost ROYAL OAK, proto měly TRIUMPH (PRINCE CONSORT), OCEAN a CALEDONIA dostat od firmy J. Maudslay and sons silnější, tedy i velké a těžké stroje, napájené nikoliv z šesti kotlů jako na „polosesterském“, jednokomínovém ROYAL OAK, ale z osmi, ve dvou skupinách, s bunkry po stranách, z nich každá měla svůj dýmovod, takže lodě byly dvoukomínové (jeden komín byl před prostředním stěžněm, druhý za ním – oba opět teleskopické). OCEAN a CALEDONIA měl kotelny uspořádané ve smyslu 4+4 kotle, PRINCE CONSORT 5+3 kotle. Oproti stroji ROYAL OAK byly stroje na consortech skutečně silnější – při vnitřním průměru válce 2,34 m, zdvihu 1,22 m a 56 ot/min. dosahovaly okolo 4200 iHP (na ROYAL OAK měl stroj o výkonu 3000 iHP), ale spolu s početnějšími kotli a značně delší věru masivní lodní hřídelí i mnohem těžší, což bylo jednou z příčin, proč jednotky typu PRICE CONSORT s výtlakem větším o asi 500 t, než činil výtlak ROYAL OAK, a tedy i širší a s větším ponorem, nebyly rychlejší a dosahovaly jen 12,5 uzle (CALEDONIA sice 12,9 uzle, ale i to nebyl výrazný rozdíl, nadto ve službě se i ten smazal). Pro srovnání: ROYAL OAK měl při stejné délce trupu šířku 17,75 m - consorty 17,83 m / normální ponor ROYAL OAK činil 7,31 m - consortů 8,41 m. A ještě k oné lodní hřídeli: vzhledem instalace stroje dole uprostřed trupu musela procházet nejen upatěním hlavního (prostředního) stěžně, takže jeho spodní část bylo třeba jaksi rozštěpit, tj. upravit ve smyslu obráceného V, ale protahovala se i zadní kotelnou, v níž tak překážela a omezovala prostor, topiči ji museli překračovat… Lodní hřídel nesla 4lopatkovou lodní vrtuli o průměru 6,4 m – odpojitelnou, ale nikoliv zvedací, takže byla-li při plavba pod plachtami odpojena, volně se protáčela působením vodního proudění... Plachtoví na PRINCE CONSORT (první dokončené lodi série) bylo stejné, jako na lodi ROYAL OAK, tedy s dvojitými košovkami, o které však loď brzy přišla, neboť nebyly až tak účinné, komplikovaly ustrojení stěžňů, zvyšovaly je…, takže pak i na ostatních jednotkách zůstalo jen běžné barkové oplachtění (tři stěžně s železnými pni a železný steven – šikmý, na rozdíl od rovným na ROYAL OAK). Přesto byly lodě pod plachtami o 2 – 3 uzly pomalejší než jejich „half-sister“ ROYAL OAK, který v r. 1864 plul výtečnými 13,5 uzly!         

CALEDONIA těsně po dokončení

________________________________________________________________

DATA:

PRINCE CONSORT

Výtlak (norm.) 9832 t, rozměry: 83,21 (m.s.) x 17,83 x 8,41 m.

Pohon a výkony: ležatý 1V stroj, 8 skříňových kotlů (550 t uhlí) – 4100? iHP, barkové oplachtění o 2300 m2, rychlost (při předávacích zkouškách) na šroubu/jen pod plachtami 12,5/10 uzlů, operační dosah 2000 n.m. / 5 uzlů.

Pancéřování: pás 114 mm/762mm dřevěný podklad, baterie ve středolodí 114 mm/762mm dřevěný podklad, v předo- a zadolodí 76 mm/dřevěný podklad. 

Výzbroj po dokončení, v r. 1864: 7x 178mm/zadovky, 8x 100lb/předovky Somerset, 16x 100lb/předovky.

Posádka: (na začátku kariéry) 605 mužů.   

CALEDONIA

Výtlak (norm.) 9832 t, rozměry: 83,21 (m.s.) x 17,83 x 7,31 m.

Pohon a výkony: ležatý 1V stroj, 8 skříňových kotlů (550 t uhlí) – 3750 iHP, barkové oplachtění o 2300 m2, rychlost (při předávacích zkouškách) na šroubu/jen pod plachtami 12,9 uzle/11,5 uzle, operační dosah 2000 n.m. / 5 uzlů.

Pancéřování: pás 114 mm/762m dřevěný podklad, baterie ve středolodí 114 mm/762mm dřevěný podklad, v předo- a zadolodí 76 mm/dřevěný podklad. 

Výzbroj v r. 1865: 10x 178mm/zadovky, 8x 100lb/předovky Somerset, 12x 68lb/předovky.

Posádka: (na začátku kariéry) 605 mužů.   

OCEAN

Výtlak (norm.) 9832 t, rozměry: 83,21 (m.s.) x 17,83 x 7,31 m.

Pohon a výkony: ležatý 1V stroj, 8 skříňových kotlů (570 t uhlí) – 4244 iHP, barkové oplachtění o 2300 m2, rychlost (při předávacích zkouškách) na šroubu/jen pod plachtami 12,7/11,5 uzle, operační dosah 2000 n.m. / 5 uzlů.

Pancéřování: pás 114 mm/762mm dřevěný podklad, baterie ve středolodí 114 mm/762m dřevěný podklad, v předo- a zadolodí 76 mm/dřevěný podklad. 

Výzbroj v r. 1865: 24x 178mm/zadovky.

Posádka: (na začátku kariéry) 605 mužů.   

_______________________________________________________________

PRINCE CONSORT se stavěl v Královské loděnici v Chathamu, původně pod názvem TRIUMPH, jako dřevěný 91dělový řadový dvoupalubník; založen byl v r. 1860, na vodu spuštěn 26. června 1862, ale už jako PRINCE CONSORT, neboť v únoru 1862 byl přezván, na počest všeobecně oblíbeného, právě zemřelého prince Alberta - manžela královny Viktorie; fregatu dokončili v dubnu 1864. Byla zařazena do Kanálového loďstva a měla přeplout do Liverpoolu, aby tam střežila dva malé věžové pancéřníky, které v loděnici bří Lairdů v Brikenheadu nelegálně postavili pro loďstvo Konfederovaných států Amerických, t.č. ve válce se seveřanskou Unií (pancéřníky později nechala britská vláda konfiskovat a dostaly názvy SCORPION a WIVERN – viz); avšak při této cestě se PRINCE CONSORT dostal do bouře a pod návaly vody zaplavujícími málo ochráněnou palubu málem ztroskotal. V r. 1867 byl odstaven a prošel přezbrojením: nesl pak 4x 203mm/předovky, 20x 178mm/předovky. Po přezbrojení jej vrchní velení poslalo do Středomořského loďstva. Odtud se PRINCE CONSORT vrátil v r. 1871 do Anglie a prošel dalším přezbrojením – měl pak 7x 229mm/předovky, 8x 203mm/předovky. Ale ještě téhož roku byl v Plymouthu odstaven do rezervy a v aktivní službě se už neobjevil. V r. 1882 komise námořní správy zjistila, že je loď zchátralá, ba na některých místech se její dřevěná konstrukce rozpadá, proto šel obrněnec do prodeje a na rozebrání.

PRINCE COBNSORT v r. 1864, teleskopické komíny jsou zasunuté

CALEDONIA se realizoval v Královské loděnici ve Woolwichi, původně jako dřevěný 91dělový řadový dvoupalubník, od r. 1961 jako pancéřník. Založen byl v r. 1860, na vodu spuštěn 24. října 1862, ale protože se zdržela dodávka jeho výzbroje, do služby byl zařazen až v červenci 1865. Poté odplul na Středozemní moře, kde se stal - jako vůbec první britská pancéřová loď - vlajkovou lodí, třebaže jen zástupce velitele Středomořského loďstva. V r. 1866 byla CALEDONIA přechodně stažena ze služby a prošla některými úpravami, mj, dostala záďovou nástavbu. Poté krátce sloužila jako vlajková loď malé pokusné křižníkové eskadry Kanálového loďstva. V r. 1867 obrněnec přezbrojili, a CALEDONIA pak nesla 4x 203mm/předovky a 20x 178mm/předovky. Poté přeplula na Středozemní moře, kde v roli vlajkové lodi loďstva vystřídala starý dřevěný koráb VICTORIA – poslední třípalubník Královského námořnictva. Na Středozemní moři CALEDONIA sloužila do r. 1872, kdy byla převedena do Firth of Forth (významný záliv, východní Skotsko), kde pak setrvala jako obranná loď až do r. 1875. Poté přeplula do Plymouthu, kde ji vyřadili z aktivní služby a stala se hulkem. 30 září 1886 ji vrchní námořní správa odprodala na rozebrání.

CALEDONIA v r. 1865

OCEAN se - nejdříve jako dřevěný 91dělový řadový dvoupalubník, od 5. června 1961 jako pancéřník - stavěl v Královské loděnici v Devonportu. Založili jej 23. srpna 1860, na vodu spustili 19. března 1862, ale kvůli opožděné dodávce zbraní jej válečné námořnictvo převzalo až v červenci 1866, a loď byla dokončena (dozbrojena a vystrojena v Portsmouthu) 6. září t. r., kdy také vstoupila do služby, a to v Kanálovém loďstvu. Vzápětí však byl OCEAN přezbrojen - měl pak 4x 203mm/předovky, 20x 178mm/předovky - a odeslán do Středomořského loďstva. 18. června t. r. však vyplul z Gibraltaru na Daleký Východ, a via Hong-Kong přibyl po 133 dnech - 15. října 1867 - do indonéské Djakarty (tehdy Batávie). Mimochodem, byl prvním pancéřníkem, který obeplul mys Dobré naděje pouze pod plachtami. Poté sloužil jako vlajková loď Čínské eskadry (China station, přičemž station je zde obtížně přeložitelné doslova), hájící britské dálněvýchodní přístavy, bez jediné závažné technické příhody; v r. 1869 jej v roli vlajkové vystřídala řadová dvoupalubová loď II. třídy RODNEY (70 děl – na vodu byla spuštěna v r. 1833 s 92 děly, v r. 1860 byla - jako řada podobných jednotek - přestavěna na šroubový paroplachetník, výzbroj byla umenšena), která zároveň přivezla novou posádku OCEANU. V r. 1872 byl OCEAN v eskadře vystřídán novým obrněncem IRON DUKE (viz). Při plavbě ze Singapuru zpět do Anglie, ale nikoliv už přes Suezský kanál, otevřený v r. 1869, nýbrž z rozkazu Admirality znovu via mys Dobré naděje, se měl OCEAN pohybovat výhradně za pomoci strojů, aby se vyzkoušela jejich odolnost. Jelikož loď měla velmi obrostlé dno (ostatně za své dlouhé služby v Asii ztratila mnoho plechů z opláštění dna trupu, které navíc neměly antivegetativní účinek), a také stroj a kotle nebyly už v nejlepší kondici, OCEAN se ploužil průměrnou rychlosti 4,5 uzle, a do Plymouthu dorazil po 164 dnech. Po opravě byl OCEAN převeden do rezervy. V r. 1882 jej námořní správa vyřadila prodala na rozebrání.

OCEAN v r. 1865

Lodě typové skupiny PRINCE CONSORT ve službě dobře manévrovaly pod plachtami i při strojové plavbě, ale přes velkou šířku (štíhlost 1 : 4,6) při menší metacentrické výšce měly tendenci k nadměrnému naklánění i na méně zvlněném moři- např. při svém kotvení na cestě na Daleký Východ v r. 1872 se v Port Elizabeth (jižní Afrika) OCEAN za bouře dostal do náklonu 45° na závětrnou stranu, ale vyrovnal se. Avšak i přes nedostatky, které měly, byly consorty v aktivní fázi své služby úspěšnými a významnými posilami Královského námořnictva.