Typ FAVORITE (1866)

FAVORITE

- Centrálně-kasematní paroplachetní pancéřová korveta. -

Čtenář, který se dostane k těmto řádkům a zaujme ho malý pancéřník FAVORITE z šedesátých let 19. století, měl by si přečíst i o lodích RESEARCH a ENTERPRISE - přímých předchůdcích tohoto, s mnoha společnými znaky. FAVORITE byl ovšem větší a vyzbrojenější jednotkou na pomezí kategorií pancéřová šalupa a malý obrněnec, ba objevily se i názory, že FAVORITE byl vlastně první „kapesní“ bitevní lodí světa.

Také FAVORIE byl původně, v r. 1860, rozestavěn jako dřevěná korveta velké typové skupiny JASON – lodí o výtlaku 2300-2400 lt, s kliprovou přídí a klasickou zádí s prosklenou galerií, vyzbrojených 21-22 děly, z níž pak bylo dokončeno podle původního projektu šest jednotek, avšak Admiralita ji vybrala k modifikaci na vylepšenou verzi obou předchozích centrálně-kasematních pancéřníků,  podle projektu hlavní konstrukční kanceláře Královského námořnictva, vedené E. J. Reedem, z nichž první - a vůbec první na světě v této kategorii na světě – byl RESEARCH… Korveta FAVORIT, založená 23. srpna 1860, spočívala na slipu v Královské loděnici v Deptfordu už v pokročilém stádiu stavby, když v r. 1862 přišel souhlas s její přestavbou. Načež čekala dělníky náramná práce - trup museli snížit a vyztužit, upravit kasematu pro osm děl na úrovni vrchní paluby… Předo- a zadolodí bylo zbaveno nízkých nástaveb, loď dostala jednoduchou, téměř kolmou, ale pod loď zalomenou příď (angl. knee-bow), tj. bez klounu, záď byla přestavěna na okrouhlou; na vrchní palubě vznikla ve středolodí relativně velká kasemata vnější délky 21,1 m, šířky napříč přes celý trupu a výšky 1,85 m, v níž stálo na každé straně po čtyřech těžkých dělech, z nichž přední bylo možné přesouvat s pozice u střílny pro palbu po traverze do pozice u střílny pro palbu téměř vpřed, a zadní dělo z pozice u boční střílny do pozice u střílny pro palbu téměř vzad. I v tomto případě se - jako na ETERPRISE - prostor před předními a zadním střílnami otevíral tak, že před střílnou se část plechového brlení v délce 6,1 m (na ENTERPRISE 3,7 m) dala odstavit směrem ke středu vrchní paluby. I v tomto případě však palba vedená příliš těsně podél lodní osy měla na brlení, vrchní palubu a takeláž s plachtovím předního a zadního stěžně fatální účinky, a tedy loď nikdy nepálila podélně v úhlu menším než 30° vůči lodní ose.

Pancéřování boků po celé délce trupu tvořily dva pásy z válcovaného železa, umístěné nad sebou, avšak oba stejné tloušťky 114 mm a oba na dřevěném podloží tloušťky 660 mm – pancéřování začínalo na hraně vrchní paluby a sahalo při normální výtlaku 1,85 m pod vodní čáru. Rovněž pancéřování kasematy - po stranách i vpředu a vzadu - mělo tloušťku 114 mm, ale podloží jen 482 mm. Celková hmotnost pancéřování činila 560 t. Jak se později ukázalo, toto rozvržení pancéřování a těžké výzbroje, tj. „moc železa nad vodní čárou“, způsobovalo tendenci k většímu naklánění…  

Původní výzbroj tvořilo osm 100liberních (234mm) hladkých předovek Somerset – pálily střely hmotnosti okolo 45 kg, které při 15kg výmetné náloži a úsťové rychlosti 446 m/s měly dostřel 4800 m a na vzdálenost 1,5 km zdolaly pancíř tloušťky 140 mm. Zkušenosti s těmito děly na lodích RESEARCH a ENTERPRISE však ukázaly, že tato děla jsou příliš velká a hmotná, a to i na FAVORITE, a už při dokončování lodi bylo jisté, že je bude třeba nahradit menšími. 

Vzhledem k velikosti lodi nebylo možné instalovat silný hnací agregát – v trupu byl na pravé straně, kondenzátory a další přídatná zařízení na levé, byl 2válcový (průměr pístu 1,626 m, zdvih 0,813 m, 68 ot./min.) a poháněl lodní vrtuli průměru 4,9 m systému Mangin (s tandemovými lopatkami), kterou nebylo možné odpojit od lodní hřídele, tedy ani zvednout před plavbou pod plachtami; loď pří strojní propulzi dosahovala max. rychlosti okolo 11,8 uzle. Komín nad čtyřmi kotli měl opět teleskopické řešení. Oplachtění bylo plné a při plavbě pouze pod nimi činila rychlost 10,5 uzle, při společné propulzi okolo 12,5 uzle.

______________________________________________________________________________

DATA:

FAVORITE

Výtlak (norm.) 3232 lt, rozměry: 68,58 (m.s.) x 14,30 x 6,10/6,94 (střední 6,55) m.

Pohon a výkony: ležatý 2V dvojitý stroj Humphreys and Tennant - 1770 iHP, 4 skříňové kotle (350 t uhlí), plné oplachtění (1700 m2), (při předávacích zkouškách) rychlost strojní plavby 11,8 uzlů.

Pancéřování: pás 114 mm/660 mm silný dřevěný podklad, baterie 114 mm/482 mm silný dřevený podklad, traverznice 114 mm/482 mm silný dřevený podklad.  

Výzbroj v r. 1866: 8x 100liberní hladké předovky.

Posádka: (na začátku kariéry) asi 250 mužů.

_______________________________________________________________

FAVORITE byl založen jako dřevěná paroplachetní šroubová korveta 23. srpna 1860, na vodu - už za přestavby - ji v Deptfordu spustili 5. července 1864, před převzetím přeplula do Sheerness k vystrojení a dozbrojení, do služby vešla 17. března 1866. Námořní správa ji odřadila do služební oblasti východního pobřeží Severní Ameriky a Západní Indie („North America and West Indies station“)... V provozu se FAVORITE osvědčil – sice nebyl rychlý, ba při plavbě pod plachtami jej brzdila ona napevno na hřídeli instalovaná lodní vrtule, při bočním vlnění se příliš nakláněl, ale jinak malý obrněnec dobře manévroval… V srpnu 1869 se FAVORITE vrátil domů, aby prošel opravami a přezbrojením - na přídi a zádi vznikly na vrchní palubě palposty pro stíhací respektive ústupová děla – pak bylo pod čelenem v brlení pět střílen, v brlení na zádi čtyři, loď nyní nesla 8x 178mm/tažené předovky v kasematě a 1x 68lb stíhací (v přídi) a 1x 68lb ústupové (v zádi), obě tažené zadovky. V r. 1872 poslala námořní správa FAVORITE do rezervy a loď sloužila jako obranná u pobřeží Skotska. Poté se vrátila do Anglie, byla v Portsmouthu odzbrojena a odstrojena a dosluhovala jako pomocná jednotka. Za to, že FAVORITE ve službě pobyl jen deset let, mohla dřevěná konstrukce a pomalost lodi, neboť stěží dosahovaných 9 uzlů v sedmdesátých letech nemohlo vyhovovat. Ale až 30. března 1886 námořní správa bývalý, vždy nenápadný pancéřník odprodala na rozebrání.

FAVORITE v r. 1866 - komín je zatažený, před hlavním stožárem je patrný vývod větracího systému malé účinnosti, opatření plátěným deflektorem,