Typ ENTERPRISE (1864)

ENTERPRISE

- Centrálně-kasematní paroplachetní pancéřová šalupa. -

Měla to být vylepšená varianta malého centrálně-kasematního pancéřníku RESEARCH (viz), konvertovaného od r. 1862 z původní, rozestavěné standardní dřevěné šalupy – prvního této v kategorii mezi jednotkami Královského námořnictva. Také ENTERPRISE byl v Královské loděnici v Deptfordu založen 5. května 1862, jako dřevěná paroplachetní 17dělová šroubová šalupa typové skupiny PERSEUS (CAMELION), pro níž byl vybrán název CIRCASSIAN, a také o této lodi námořní správa v r. 1862 rozhodla, že její projekt bude přepracován a loď dokončena jako centrálně-bateriová pancéřová šalupa, tj. s těžce obrněnou kasematou na vrchní palubě středolodí, v níž budou čtyři přesuvná těžká děla. Jistěže se i tentokrát ozvali oponenti, kteří poukazovali na v podstatě tytéž nedostatky, jaké se staly předmětem jejich kritiky v případě lodi RESEARCH, např. že vhodnější by byla věžová loď, tj. místo kasematy se měl instalovat otočný dělový post krytý železnou, pancéřovou kupolí Colesova typu, neboť by to vyřešilo problém s děly v nárožích pozicích v kasematě, že axiální (podélná) palba děl závažně ohrožuje trup a takeláž apod. Avšak nový šéfkonstruktér Královského námořnictva E. J. Reed (od r. 1863) se svými asistenty projektoval levnou variantu, rychle realizovatelnou, neboť bylo třeba eliminovat náskok Francie v počtu pancéřových lodí; navíc v té době nebyly s dělovými věžemi žádné zkušenosti, a jak Reedův předchůdce I. Watts, tak Reed sám byli samozřejmě pro dispoziční uspořádání děl do baterie.

 

Oproti větší lodi RESEARCH však měl ETERPRISE a několik zásadních rozdílů: Vrchní část původního trupu byla v loděnici sňata a nahrazena železnou konstrukcí, takže FAVORITE byl první lodí Královského námořnictva s kompozitním skeletem. Trup. s výškou volného boku jen 1,95 m, měl dvě paluby – vrchní, na níž stála děla v kasematě, a spodní, nizoučkou, z níž se kasemata zvedala; příď byla radlicová, klounová,  záď, jako na RESEARCH, okrouhlá. Pancéřový pás, chránící trup v oblasti vodní části, byl značně nižší (sahal 1,1 m pod hladinu), čímž se ušetřilo na jeho hmotnosti – činila 195 t, zatímco na jen o něco větší šalupě RESEARCH to bylo 352 t. Kasemata byla téměř totožná s kasematou na RESEARCH, jen o něco menší (trup byl užší než trup RESEARCH) – její délka činila 10,4 m, šířka jen 10,98 m, přičemž vnitřní délka a šířka vzhledem k tloušťce pancéřování kasematy na dřevěném podloží byly oproti vnějším mírám o více než metr menší; výška kasematy činila 1,98 m.

Výzbroj ETERPRISE tvořily dvě 110liberní hladké předovky Somerset a dvě 110liberní (7palcové, 178mm) drážkované zadovky (na dřevěných lafetách), což byla pro takovouto loď - stejně jako pro RESEARCH s jeho čtyřmi Somersety - armatura zbytečně olbřímí a v praxi neefektivní, jejich přesouvání bylo velmi obtížné a při plavbě na rozvlněném moři i velmi nebezpečné; ostatně brzy byla nahrazena lehčími (viz dále o kariéře). A jako na RESEARCH, byly i zde pro každé dělo dvě střílny – jedna pro palbu po traverze, jedna pro palbu téměř vpřed respektive téměř vzad (ono „téměř“ proto, že vzhledem k uspořádání kasematy vůči brlení nebyla axiální palba možná). Jelikož však i tady kasemata byla stejně široká jako trup, bylo před střílnami pro palbu vpřed/vzad třeba učinit zúžení, což bylo provedeno tím, že segmenty brlení v délce 3,7 m před a za kasematou bylo možné odklánět od hrany paluby směrem dovnitř, k ose lodi, čímž se otevíraly příslušné palebné úhly.

Loď poháněl jeden 2V stroj, z fy Ravenhill (průměr pístů 1,143 m, zdvih 458 mm, 90 ot./min.!! – jiné stroje běžně kolem 60 ot./min.), ale vzhledem k malým rozměrům lodi bylo možné instalovat jen slabý agregát (690 iHP, na RESEARCH byl stroj o výkonu 1040 iHP), navíc přestavbou trupu a dodatečnými instalacemi (kasematy, pancířů…) vzrostl výtlak lodi o 40 t, a kvůli všemu se snížila i rychlost lodi – oproti 11-12 uzlům, propočítaným pro původní dřevěnou šalupu, měla maximum na 9,9 uzlech, a při strojové plavbě a plavbě se sdruženou propulzí (stroj-plachty) byl ENTERPRISE o asi půl uzlu pomalejší než beztak už pomalý RESEARCH, ba tehdy byl nejpomalejší pancéřovou lodí vůbec. Také 95tunová zásoba uhlí byla malá... Tři stěžně nesly barkové oplachtění, přičemž prostřední z nich spolu s komínem opět, jako na RESEARCH, bohužel procházely kasematou, kde ztěžovaly činnost asi osmdesáti dělostřelcům. Ovšem právě po připomínkách k provedení sesterské lodi byl komín na ETERPRISE hned po dokončení lodi, tj. ještě v r. 1864, posunut vpřed, aby v kasematě nepřekážel a v tomto uzavřeném prostoru už nezvyšoval teplotu.

Ubytovací prostory měly světlíky a dobré přímé přirozené odvětrávání, takže životní podmínky důstojnictva a plavců v době mimo službu byly v tomto ohledu lepší než na mnoha jiných soudobých lodích, na nichž byly ubytovací prostory až pod dělovišti.      

________________________________________________________________   

DATA:

ENTERPRISE

Výtlak (norm.) 1350 lt, rozměry: 54,86 (m.s.) x 10,97 x 4,19 m.

Pohon a výkony: ležatý 2V stroj Ravenhill – 690 iHP, 2 trubkové kotle (95 t uhlí), barkové oplachtění (1700 m2), strojní rychlost (při předáv. zkouškách) 9,9 uzle.

Pancéřování: pás 114 mm/495 mm silný dřevěný podklad, kasemata 114 mm/495 mm silný dřevěný podklad, traverznice 114 mm/495 mm dřevěný podklad. 

Výzbroj v r. 1864: 2x 100lb/předovky Somerset, 2x 110lb/zadovky.

Posádka: 130 mužů.  

________________________________________________________________

ENTERPRISE byl v Královské loděnici v Deptfordu objednán v r. 1861 jako CIRCASSIAN a založen 5. května 1862; v červenci t. r. byl přejmenován, na vodu jej spustili 9. února 1864 a dokončili 3. května t. r. Službu započal v Kanálovém loďstvu, ale ani ENTERPRISE se neosvědčil – byl velmi pomalý, na rozbouřeném moři se těžko ovládal, přespříliš se nakláněl, voda zaplavovala kasematu…, a tak ještě v r. 1864 vrchní velení poslalo obrněnou šalupu do Středomořské eskadry – podmínky Středozemního moře byly lodi příznivější. V r. 1868 byl ENTERPRISE v arzenálu v La Valettě na Maltě přezbrojen - měl pak 4x 178mm/16 Armstrongovy drážkované 6,6tunové zadovky pálící granáty hmotnosti okolo 51 kg, schopné při úsťové rychlosti 350 m/s zdolat 190mm pancíř z válcovaného železa. Poté se ENTERPRISE vrátil do domácích vod a jako jednotka nevhodná ke službě na oceánech byl přeřazen do záložní divize ve Sheerness. V r. 1885 námořní správa loď za 2072 liber šterlinků prodala na rozebrání, přičemž původní cena činila 62 474 liber šterlinků.