TŘÍDA? TYP?

NAD ČESKÝM ŠKATULKOVÁNÍM VÁLEČNÝCH LODÍ 

Před několika lety proběhla na stránkách ruského odborného tisku s námořní tematikou polemika na téma, co je v případě válečných plavidel lodní třída a co lodní typ. Plně jsme dali zapravdu těm, kteří upozornili, že při přejímání (překládání) anglických a německých námořních termínů do slovanských jazyků bohužel dochází mj. k záměně lodní třídy a lodního typu, což je příznačné i pro literaturu domácí, českou. Totiž i v ní jsou výroky druhu např. „lehký křižník třídy BAMBA“ běžné. Proto vznikl tento článek, jako námět do polemiky.

 

Kdo má k dispozici starší českou námořní literaturu (Dvořáček, Vaněček, Grégr...), zjistí, že její autoři o lodních třídách nevedli řeč, a pokud lodě škatulkovali na základě jejich shodných technických a taktických parametrů, psali o typu, neboť třída je prostě něco jiného. Ještě ve „Vládcích oceánů“ (Praha, 1974) píše Grégr zásadně o typech, a ostatně např. polští a ruští autoři píší o lodních typech stále… Ale v devadesátých letech začala řada českých maritimních autorů používat - v souladu se zahraniční literaturou, najmě anglosaskou - pro označování lodních typů „třídování“, což je podle našeho názoru nesprávné.

Co je technický „typ“ v obecném smyslu? Vezměme na pomoc třeba Klimešův „Slovník cizích slov“: „(Typ je) výrobek charakterizovaný hlavními technickými vlastnostmi a provedením, které jsou společné pro všechny výrobky určité skupiny.“ Přeneseně tedy lze vytvořit třeba tuto definici: „Lodní typ je skupina plavidel, která mají shodné nebo velmi podobné konstrukční pojetí, velikost, hmotnost, výzbroj, systém pancéřování a strojové vybavení aj. technické a taktické vlastnosti, a jsou si ve výchozí (původní) podobě blízké i vizuálně.“ Lodní třídou pak rozumějme kategorii, která sdružuje lodní typy, na základě jejich společného operačního určení a taktických hodnot (bitevní loď, pancéřový křižník, torpédoborec…).

Proč u nás lodní typ vystřídala lodní třída? Příčinou je - jak už výše zmíněno - rigorózní přejímání výrazu třída z anglického a německého jazyka  („class“ respektive „Klasse“). Jenže stejné označení používají Britové respektive Němci pro lodní druh či kategorii, takže např. bitevní křižník (battlecruiser respektive Schlachtkreuzer) je pro ně obecně jednotka spadající také pod „class“ resp. „Klasse“. Tato dvojakost se pak bohužel dostala do i naší literatury, takže v textech, při používání třídy namísto typu, se objeví nežádoucí např. „loď třídy BAMBA patří do třídy lehký křižník“. A podobných příkladů, jak takto mohou vzniknout texty až zmatené, by bylo hodně. Považme třeba, že britské válečné lodě z první poloviny 19. století byly I. až VI. třídy (podle počtu děl), považme také, že bitevní lodě Royal Navy na přelomu 19. a 20. století byly 1. a 2. třídy, a považme třeba ještě, že křižníky byly rovněž ve třídách (1. – 4. třída) a že i třeba torpédovky se dělily na plavidla 1. třídy (oceánské), 2. a 3. třídy (pro službu při pobřeží nebo v sekcích přístavní ochrany). Takže pak mohou vzniknout až nepřijatelné kombinace druhu „loď BAMBINO třídy BAMBA patřila do třídy torpédovek I. třídy“ a „bitevní křižník HARUNA třídy KÓNGÓ patřil do třídy bitevních křižníků - křižníků 1. třídy“.

No dobře, v době, kdy kulturu českého jazyka ovlivňují problematičtí televizní spíkři, malý svět české námořní literatury kvůli záměně třídy za typ nezhavaruje. Ale pro názornost se pokusme o analogii v označování typů v letectví i jiných oborech. Věru pořádně by se rozčílili fandové letadel, kteří by si kdesi přečetli třeba „stíhačka Bell třídy P-39 Aircobra“ nebo „průzkumný letoun „English Electric třídy Canberra PR.Mk 9“. Zděsili by se automobiloví fanoušci, kdyby mělo platit třeba „osobní škodovka třídy Fabie“. Což samozřejmě už je extrém, ale aspoň je zřejmé, kam míříme

Ale proč se přešlo na „třídování“? Proč se tu lpí na souladu českého pojmosloví se zahraničním? Zřejmě proto (je to náš dojem), že přesné překlady „class“ respektive “Klasse“ vypadají jaksi učeněji, třída asi působí vznosněji než typ… Jenže typ (lodní) je správné, jednoduché, přesné kategorizující pojmenování, a třídu ponechme pro jiný účel.

FK