STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ VE VELKÉ BRITÁNII 1837–1905

STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ VE VELKÉ BRITÁNII 1837–1905

Bohužel jen ojediněle si některý autor pojednání s námořní tematikou všimne míst, na nichž vznikaly válečné (a obchodní aj.) lodě – ano, loděnice trvale zůstávají stranou zájmu zdejších autorů i čtenářů. Pro ty, kterým, tato mezera v  nabídce vojensko-námořní literatury chybí, se snažíme to částečně napravit! V této knize poskytujeme vyprávění britských státních (královských) a nestátních loďařstvích, jež ve viktoriánském období stavěly válečné lodě pro Královské námořnictvo. V I. části pojednáváme o Královských loděnicích Portsmouth, Devonport, Woolwich, Chatham, Sheerness a Pembroke, jimž ale začala konkurovat soukromá loďařství... Jelikož ale Královské loděnice nemohly programy posilování floty Královského námořnictva v druhé polovině 19. století zvládnout, válečné lodě proto Admiralita objednávala i v nestátních loďařství, většinou velmi významných. . T tak na dalších stranách publikaci se věnujeme i jim, konkrétně soukromým loďařstvím a dodavatelům lodních parních strojů v Londýně (Ditchburn & Mare, Thames Iron Works, Samuda Bros, J. & W. Dudgeons, Thronycroft, Yarrow…, Maudslay, Penn, Humphrys & Tennant…) a na jižním pobřeží Anglie (White) a ve III. části si všímáme soukromých loďařství na východním pobřeží Anglie (Armstrong, kteréžto firmě věnujeme obzvláštní pozornost, Earle, Hawthorn & Leslie, Palmers…), na západním pobřeží Anglie (Barrow Shipbuilding, Laird…) a na skotské řece Vlyse, v oblasti Glasgowa (Napier, Scott, J. & G. Thomsons, Elder…). I tato práce v Čechách dosud velmi chyběla. – 126 stran A4 / 130 Kč