STAVBA VÁLEČNÝCH LODÍ V PETROHRADĚ 1860–1905

Málokterý autor literatury s námořní-historickými tématy se věnuje místům, na kterých vznikaly válečné lodě, z českých žádný. Bohužel. Přitom pro poznání technického stavu toho kterého válečného loďstva potažmo jednotlivých, často významných lodí mají taková pojednání podstatný význam, a vylíčení projektování, stavby a zkoušek lodi a popis prostředí v někdejších loděnicích představuje pro zvídavé čtenáře významné pensum. (Otázkou ovšem je, kolik takových zvídavých čtenářů v naší zemi je.) Proto jsme v našich pracích „Britští stavitelé válečných lodích“ (I. – III.) ve viktoriánském období načrtli původ významných jednotek britského Královského námořnictva, v této práci se snažíme vylíčit působení ruského loďařského průmyslu s vojenskými programy v l. 1860–1905, jež carskému námořnictvu dodával i lodě, které se pak – mnohé tragicky – zúčastnily rusko-japonské války. Máte možnost seznámit se Novou Admiralitou, Něvským závodem, Baltickým závodem, Ižorským závodem… a v závěru práce s námi můžete navštívit proslulé Obuchovo. Práce předchází rozsáhlé sérii našich pojednání právě o lodích rusko-japonské války – I. a II. Tichooceánské eskadry. – Publikace má 32 strany A4 / cena e-verze 35 Kč.