SEDM PORTARTURSKÝCH OBRNĚNCŮ - Námořní žurnál 07

Autor: Milan Jelínek.

O námořní fázi rusko-japonské války a účasti bitevních lodí v ní se u nás dosud psalo stručně, většinou šlo o povrchní texty jen se základními fakty a obvyklými technicko-taktickými údaji…, a když už přece jen se v některých českých publikacích, časopisech a na vojensko-historických webech objevila delší stať, tu méně, tu více podrobně se v ní líčilo počínání kapitálnách pancéřníků v té které bojové události, něco bylo o výzbroji a pancéřování… Určité změny se zvídavý čtenář dočkal v prvním dílu třídílné knihy „Port Artur“ (Akcent, 2010-2011), v níž jsou všechny námořní akce v souvislosti s japonským dobýváním této ruské námořní základny podány s mimořádnou podrobností, ale v úvodu práce si autor důkladně všímá také konstrukcí, výzbroje, ochrany a taktických výkonů lodí… Ale nyní je tu práce „Sedm portarturských obrněnců“, jako obsáhlý apendix onoho zevrubného úvodu do tématiky námořního vojenství za rusko-japonské války, v prvním dílu „Port Arturu“. Ano, tentokrát si všímáme nikoliv událostí, nýbrž vzniku a provedení legendárních bitevních lodí POLTAVA, PETROPAVLOVSK, SEVASTOPOL, PERESVĚT, POBĚDA, RETVIZAN a CESARVIČ, takže v „Námořním žurnálu 7“ se lze dočíst mnoho u nás neznámých či málo známých konstrukčních, zbrojních aj. technických podrobností, které autor načerpal převážně z ruských a britských pramenů. - V prvním oddílu práce sleduje autor vznikání lodí od projektu k technologickému řešení; ve druhém oddílu se lze seznámit s provedením a vybavením lodí, také s tehdejší námořní radiotelegrafií aj. náležitostmi ruské či vůbec dobové námořní bojové techniky; ve třetím, hlavním oddílu práce, se čtenář dozví množství většinou u nás dosud nepublikovaných informací o výzbroji, pancéřování a pohonných systémech těchto lodí, ale také třeba jak se na válečných lodích používalo uhlí, jak to bylo se záchrannými čluny… Připojeny jsou fotografie a v samostatné příloze najde čtenář konstrukční schémata a podrobné popisy interiérů některých lodí znázorněných v řezu.

SEDM PORTARTURSKÝCH OBRNĚNCŮ - KANON Hradec Králové, leden 2011. Brožovaná publikace formátu A5, 128 stran textu + 4 fotostrany + 10 stran A4 schémat a plánků, tvrdé desky s barevným potiskem, cena 158 Kč + poštovné. Objednávky a případné dotazy na: warships@centrum.cz.