PŘEHLED JAPONSKÉHO OBLÉHACÍHO DĚLOSTŘELECTVA

 

Japonské obléhací dělostřelectvo mělo k 1. srpnu 1904 u Port Arturu 198 děl, v tom 34 houfnic, 96 moždířů a 68 kanónů.

Japonské polní dělostřelectvo mělo k témuž datu u Port Arturu 178 polních a horských kanónů.

 

Posílení obléhacího dělostřelectva za obléhání Port Arturu v r. 1904:

3. září námořnictvo předává 12 kanónů ráže 47 mm,

5. září námořnictvo předává   2 kanóny ráže 152 mm, později ještě 2,

13. září do Dalného připlouvá konvoj s houfnicemi Krupp ráže 280 mm, 14. září jsou houfnice naloženy na vozy úzkokolejné železnice do vesnice Čchou-ťia-tchun, odkud pak jsou rozváženy na postavení a pomocí kolejových jeřábů vloženy do betonových palpostů.

 

Sumárně: Obléhací dělostřelectvo k 1. 8. 1904 / k 2. 1. 1905 po posílení i ztrátách během obléhání :

Kanóny:

kanóny ráže 105 mm, Krupp: 4 / 4,

lodních kanóny ráže 47 mm: 18 / 27,

lodní kanóny ráže 120 mm: 6 / 10,

staré čínské bronzové kanóny 120 mm: 30 / 30,

lodní kanóny ráže 152 mm: - / 4,

Houfnice:             

houfnice ráže 120 mm, Krupp: 18 / 20,

houfnice ráže 150 mm: 16 / 16,

houfnice ráže 280 mm: - / 18,

Moždíře:

moždíře ráže 90 mm: 24 / 24,

moždíře ráže 150 mm: 72 / 72

Celkem: 198 / 225

 

Více viz „Port Artur 1904-1905“ (Akcent, Třebíč, 2010-2011)