"PORT ARTUR" - TŘI KNIŽNÍ DÍLY PODROBNOSTÍ

Z dnešního pohledu, a také díky dobovým obrázkům i románovému čtení sovětského autora A. Stěpanova, se nám dobývání ruské silně opevněné námořní základny (oficiálně "námořní pevnosti II. třídy") za rusko-japonské války v l. 1904-1905 jeví skoro romanticky. Nenechme se mýlit - skutečně věrné literární líčení této fáze velkého střetnutí v dálněvýchodním Mandžusku by bylo tvrdě naturalistické, se všemi detaily ničení a umírání, jakými oplývá bohužel každá válka a jaká si našinec mírové doby těžko dokáže představit. - Ale nesnažil jsem se psát další román, nýbrž bylo mým či naším záměrem (původně jsem spolupracoval s panem B. Tesárkem) vytvořit knihu dokumentární, v publicistickém stylu, a její text tedy nebylo možné příliš zatěžovat černě květnatým líčením psychologicky proživaných hrůz pozemních i námořních bojů. Namísto toho jsem raději osadil toto vyprávění množstvím faktů, které jsou českému čtenáři neznámé, ba vzácné. Tedy přesněji - v letech 1995 - 2000, kdy vznikal základ knihy "Port Artur 1904-1905", nebyla nabídka všelikých, tedy i militárních publikací na zejména zahraničních webech tak hustá, jako nyní, ba všechny podklady pro její sepsaání bylo třeba draze nakoupit nebo všelijak posměňovat, vyprosit na známých... Dnes jsou mnohé, tyto kdysi tak vzácné práce běžně dostupné, a tak český čtenář, je-li obeznalý ruštiny, angličtiny, němčiny..., může s nimi porovnávat "Port Artur", případně si některá fakta ještě doplňovat.

Aby případný zájemce o "Port Artur" - jedinou knihu dokumentárně-publicistického druhu, která u nás za oněch více než sto let od rusko-japonské války vznikla, měl představu, co se mi do ní podařilo vpravit, přináším přehled obsahů - výčet kapitol jednotlových dílů:

 

KNIHA I.

 

Než začnete číst

ÚVODNÍ ČÁST
Mementa
Doba
Západní svět
A Japonsko?

TANEČKY DIPLOMACIE
Car Mikuláš II.
Petrohrad - Tokio - Berlín
Japonci vyklidí Port Artur
Rusové podnikají v Mandžusku
Z Mandžuska do Koreje
Lesy na Ja-lu-ťiang
Rusko hledá námořní základnu
Noví páni Kuan-tungu
Odezva
Noví vojáci v Mandžusku
Britsko-japonská smlouva
Odchod Rusů z Mandžuska?
Bezobrazovci
K čemu také byla válka dobrá
Nový kurs ruské-politiky
Konec řečí
Kreslí se mapy bojišť
A pak jiný směr?

RUSKÉ VÁLEČNÉ NÁMOŘNICTVO
Plány a představy
Lodě
Potíže s lodním dělostřelectvem
Dělostřelci
Pancéřování
Taktika ruského válečného loďstva
Kamufláž
Služba ve válečném námořnictvu
Námořní vojenské školy
Kategorizace ruského loďstva
Nedlouho před válkou
Tichooceánská eskadra (k 1. 2. 1904)

JAPONSKÉ VÁLEČNÉ NÁMOŘNICTVO
Dávnější historie
Zrození moderního loďstva
Čínsko-japonská válka
Nový soupeř
Válka nadchází
Námořní vojenské školy
Týdny a dny před válkou
Heihačiró Tógó (stručný životopis)
Velení japonského námořnictva
Spojené loďstvo (k 1. 2. 1904)

NÁMOŘNÍ PEVNOST PORT ARTUR
Vladivostok před zahájením války
Tichooceánská eskadra v Port Arturu

PORT ARTUR 8. ÚNORA 1904
Tichooceánská vyplouvá
Chránit eskadru?
Rengó kantai opouští Sasebo
Signály hrozby
Hodiny, minuty…
Port Artur 8. února 1904
Po útoku
Rengó kantai poprvé na dostřel

ČEMULPCHO 9. ÚNORA 1904 .
_________________________________

 

KNIHA II.

PO ZAHÁJENÍ VÁLKY
První dny
Vladivostocké křižníky poprvé
Zkáza JENISEJE a BOJARINU
Doražte RETVIZANA
První útok barážních lodí 
              a zánik torpédoborce VNUŠITĚLNYJ
Nový velitel eskadry
Makarov
Obsazení Thorntonova přístavu
Malé drama ve Wu-sangu
Druhý výpad vladivostockých křižníků
a bombardování Vladivostoku

POD VLAJKOU MAKAROVA
Příjezd admirála
STĚREGUŠČIJ – poslední boj
První bombardování přes Liao-ťie-šan
Makarovova další opatření
Druhé bombardování přes Liao-ťie-šan
Druhý útok barážních lodí
Nové figury
Cíla, plány, rozkazy… a miny!
Konec torpédoborce STRAŠNYJ
Potopení obrněnce PETROPAVLOVSK
Třetí bombardování přes Liao-ťie-šan
Třetí výpad vladivostockých křižníků

SOUPEŘI NA KUAN-TUNGU
RUSKÉ ARMÁDNÍ SÍLY
Kolonizátoři východní Asie
Ruský důstojník
Ruský voják
Ideová průprava
Zbraně
Útvary
JAPONSKÉ ARMÁDNÍ SÍLY
Branné síly v číslech
Náboženství japonského vojáka
Vojenská služba
Vojenské školy
Výzbroj
Výstroj
Organizační systém japonské armády

JAPONCI NA LIAO-TUNGU
Chystá se vyloďovací operace
Třetí útok barážních lodí
Bitva na řece Ja-lu
Vyloďování
Černé dny Rento kantai

BITVA U ŤIN-ČOU

První dotyk
Bitva
Důsledky
Námořní fáze bitvy u Ťin-čiu
Závěr epizody u Ťin-čou
Opuštění přístavu Dalnyj

POSTUP K PEVNOSTI
Port Artur se připravuje na obklíčení
Vitgeftovy starosti
Čtvrtý výpad vladivostockého oddílu
Vysvoboďte Port Artur!
Nová linie na Kuan-tungu
Stesselovo „odvolání“
Bitva u Wa-fang-kchou
Japonský voják v poli
Do Vladivostoku – pokus první
Pátý výpad vladivostockého oddílu
Boj o horu Kchu-jing-šan
Před dalšími boji
Dobýt Kchu-jing-šan zpět!
Šestý výpad vladivostockého oddílu
Tichooceánská bojuje u břehů
Japonský útok na Zelené hory
Před bojem
Bitva
Po bitvě
Japonský útok na Vlčí hory
Odchod Rusů do pevnosti
_________________________________

 

KNIHA III.

DVĚ VELKÉ NÁMOŘNÍ BITVY
Situace
Zkáza dělového člunu SIVUČ
Přístav poprvé pod palbou
Dobytí Sirotků
Japonské obléhací dělostřelectvo
Před velkým námořním střetnutím

BITVA U ŠAN-TUNGU 10. 8. 1904
Loďstva se přibližují
1. fáze bitvy
2. fáze bitvy
Ruský ústup
3. fáze bitvy
Shrnutí a důsledky bitvy 10. srpna
Úniky
ASKOLD
NOVIK
DIANA
CESAREVIČ
Případ REŠITĚLNYJ

BITVA U ULSANU 14. 8. 1904
Vstříc nepříteli
Boj
Potopení RJURIKU
Po boji
NOVIK – poslední dny

SEVŘENÍ PEVNOSTI
První dny obležení
Dobytí severního předpolí
Nabídka čestné kapitulace
Parník GEORGES
a potopení lodi GREMJAŠČIJ
První zrychlený útok: Příprava
První zrychlený útok: Klamavá fáze
První zrychlený útok: Hlavní směr
Stesselovy důvody ke kapitulaci
První zrychlený útok: Pokračován*
V eskadrách
Před novými boji
Liao-jang
Druhý zrychlený útok: Příprava
Druhý zrychlený útok: Jiný směr
První přímé ostřelování přístavu
Zkáza ráže 280 mm
Kondratěnkovo memorandum
Bitva na řece Ša-he
Ostřelování přístavu pokračuje
Odvolání Alexejeva do Petrohradu
Třetí zrychlený útok: Příprava
Třetí zrychlený útok: Opakování známého
Ve vnitrozemí
První týdny listopadu
Čtvrtý útok: Příprava
Čtvrtý útok: Na severovýchodním úseku
Čtvrtý útok: Nasazení bílých přepásek
Čtvrtý útok: Dobývání Vysoké hory
Dobytí Vysoké – první brána otevřena

ZÁNIK ESKADRY, PÁD PEVNOSTI
Střílení spících kachen
Týdny před koncem
Boj obrněnce SEVASTOPOL
Poslední forty
Velké jednání Výboru obrany
Výbuch Opevnění č. 3
Kapitulace
Japonci v Port Arturu
Vladivostocký oddíl

_______

Ztráty
Vojenské důsledky bojů o Port Artur
Závěr

Některé fortifikační termíny

Literatura

 

Milan Jelínek: "PORT ARTUR 1904-1905" (1., 2. 3. díl) - vyd. AKCENT Třebíč 2010-2011