„Port Artur“ I. a II. díl

Stěpanov N.: „Port Artur“ I. a II. díl, 1950 (český text), volné literární vyprávění o obléhání a pádu ruské opevněné námořní základny na Dalekém východě; autor líčí boje na pobřežní dělostřelecké frontě, na Žlutém moři i na přístupech k pevnosti a pozemním perimetru, odhaluje mentalitu ruského důstojníka i vojáka a všímá si i pevnostního zázemí; dvě používané, ale zachovalé knihy v černém plátně, za 300 Kč dohr.