„Polskie samoloty wojskowe 1939-1945“

- Morgala A.: „Polskie samoloty wojskowe 1939-1945“, Varšava 1976 – kompletní pře-hled všech polských letadel, která bojovala ze II.SV, převážně britských, francouzských a sovětských, s velmi podrobnými popisy, daty, plánky fotografiemi, velmi zachovalá – 300 Kč.