„Obrazový zpravodaj z bojiště (války rusko-japonské)“

Obrazový zpravodaj z bojiště (války rusko-japonské)“ – do dvou skvěle knihařsky provedených dílů svázaný časopis, redigovaný v l. 1904-1905 J. Klecandou, I. díl obsahuje všechna čísla od 1. do 104., II. díl obsahuje všechna čísla od. 1 do 52. čísla. VZÁCNOST – nutné opatrné zacházení s listy. Cena 8000 Kč za oba díly společně (samostatně nelze).