NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY 1911–1918

NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY 1911–1918

Kdo je do hloubky námořní historie zvídavý a rád seznává válečné lodě jako technická díla do co největších podrobností, libuje si v technických výkresech válečných lodí, porovnávacích tabulkách, konstrukčních vyobrazeních…, ani tentokrát nebude zklamán. Nikdy u nás nevyšla podrobná technická práce věnovaná o německých bitevních křižnících, a nyní je možnost ji získat! Německé bitevní křižníky byly koncepčně odlišné od britských, přesněji vzato, mnoho společného s nimi neměly. Především nebyly tak rychlé, protože je chránilo mnohem silnější pancéřování, oproti britským typům nesly slabší primární výzbroj, ale značně silnější výzbroj sekundární (kterou první britské bitevní křižníky ani neměly), a celkově byly pojaty jako rychlé bitevní lodě pro samostatné údery – ve formaci i jednotlivě. S jejich stavbami Němci začali později než Britové, prvním počinem byl VON DER TANN. Po obsáhlém obecném pojednání se v první části našeho vyprávění seznámíte právě s touto lodí… S vývojem německých bitevních křižníků nedocházelo k zásadním změnám k v koncepcích jejich výzbroje, pancéřování a pohonu, což dokládá následné, opět podrobné pojednávání o lodích MOLTKE, GOEBEN a SEYDLITZ. Byly koncepčně podobné svému předchůdci, avšak výkonnější. Všeobecně jsou i ony považovány za vyspělejší než jejich soudobé britské pandány, nadto v těžkých bojích včetně generální bitvy u Jutska/Skagerraku prokázaly svoji obrovskou odolnost… Také závěrečná část knihy o německých bitevních křižnících, tentokrát věnovaná vrcholům německého vojenského loďařství v císařském období, bitevním křižníkům DERFFLINGER, LÜTZOW a HINDENBURG (čtyři jednotky typu MACKENSEN se už dokončit nepodařilo), vyniká – na české poměry – množstvím unikátních konstrukčních podrobností, technických výkresů i detailů výzbroje, pancéřování, pohonných soustav… Němci postavili méně bitevních křižníků než Britové, ale jejich zejména poslední exempláře – byť i ony nesly primární děla ráže „jen“ 305 mm - koncepčně ovlivnily poválečný vývoj bitevních lodí mnohem více než bitevní křižníky britské. V závěrečné části našeho pojednání se tedy věnujeme lodím, z nichž DERFFLINGER a LÜTZOW se znamenitě osvědčily v nejtěžších bojích (LÜTZOW u Jutska snesl nesmírně těžká poškození, která by jinou loď dovedla do hlubin,. a nakonec jej musel milosrdně potopit vlastní torpédoborec), zatímco HINDENBURG už jen reprezentoval německou dokonalost. U nás unikátní práce má rozsah. – 126 stran A4 / 130 Kč.