NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1871–1908

NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1871–1908

Jak to vlastně bylo se vznikem německé námořní moci, jež kulminovala v prvních letech Světové války? Jaký byl podíl politiků (Jindřicha Pruského, Hollmanna, Büllowa… a samozřejmě i císařských vladařů – Viléma I. a Viléma II.) na úsilí, které inicioval adm. A. von Tirpitz a jež vnuklo německému národu pocit potřeby vybudovat pro říši nové válečné loďstvo ku podmanění „půli světa“? A jak to bylo s pověstnými „námořními zákony“ (zákony o loďstvu) z přelomu 19./20. století. Odpovědi tu nabízíme: V této práci sledujeme vývoj německého Císařského námořnictva, započatého hned po vzniku společného Německa v r. 1871, všímáme si organizace německého námořnictva, přinášíme kompletní akviziční přehledy lodí přibývajících po desetiletích do stavu Císařského námořnictva, avšak samozřejmě se přednostně věnujeme vyvrcholení politického zápolení o tzv. Tirpitzův plán i tzv. riskantní teorii, všímáme si Tirpitzova kariérního postupu až na funkci státního sekretáře Říšského úřadu pro námořnictvo a jeho boje za prosazení „námořních zákonů“ a sledujeme parlamentní boj o první z nich, pak i druhý… Mezitím si všímáme německých loděnic, dodavatelů zbraní, výstroje a vybavení německých válečných lodí… Končíme výhledem na léta předválečná a válečná, kdy Německo vstupovalo na námořní bojiště jako druhá nejsilnější námořní velmoc Evropy, ale jelikož ještě nebylo v plné síle, čekala je národní tragédie.

Apendixem práce je text „POSTAVENY V NĚMECKU“ – soubor podrobných pojednání o zajímavých lodích „OLDENBURG“, čínské dvojici „ČCHEN-JÜEN“ & „ŤING-JÜEN“, věžových pancéřnících série „BRANDENBURG“ a pancéřovém křižníku „BLÜCHER“, pozoruhodné ukázce koncepčního přechodu od třídy německých pancéřových křižníků ke třídě křižníků bitevních (ty i ony ovšem byly v Německu dlouho zvány velké). Jednotlivá kapitoly obsahují nejen u nás unikátně podrobná vyprávění o projektování těchto lodí, jejich konstrukci, pancéřování, výzbroji, pohonu a kariérách, ale samozřejmě i množství plánků, fotografií či tabulek…Pro skutečně zvídavé fandy námořního vojenství velmi zajímavé čtení! Doporučujeme. – 126 strany / 130 Kč.