NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1871–1908 / II.

V této práci se věnujeme vyvrcholení politického zápolení o tzv. Tirpitzův plán i tzv. riskantní teorii, všímáme si Tirpitzova kariérního postupu až na funkci státního sekretáře Říšského úřadu pro námořnictvo a jeho boje za prosazení „námořních zákonů“ a sledujeme parlamentní boj o první z nich, pak i druhý… Mezitím se opět věnujeme akvizicím loďstva Císařského námořnictva, všímáme si loděnic, dodavatelů zbraní, výstroje a vybavení německých válečných lodí… Končíme výhledem na léta předválečná a válečná, kdy Německo vstupovalo na námořní bojiště jako druhá nejsilnější námořní velmoc Evropy, ale jelikož ještě nebylo v plné síle, čekala je národní tragédie. - 46 stran / 45 Kč