NÁMOŘNÍK BABUŠKIN

I obrana Port Arturu za rusko-japonské války měla své extrémně pozoruhodné postavy, jako byl např. vojín „Chariton Korotkijevič“ ze 13. východosibiřského střeleckého pluku, což byla rázná mladá žena Charitina Korotkijevičová, která přišla do Port Arturu za svým mužem (píše se o ní  v našem „Port Arturu 1904-1905“, v jedné z poznámek pod čarou). Jinou takovou postavou byl i námořník Vasilij Babuškin – strojní poddůstojník pancéřového křižníku BAJAN, který byl s jinými svými druhy z lodí poslán na pozemní frontu obrany Port Arturu. Avšak tam byl Babuškin od Japonců v prosinci 1904 osmnáctkrát zraněn. Po pádu pevnosti jej Japonci uznali za invalidu a umožnili mu zůstat na vyléčení v Port Arturu. Když se jakž takž uzdravil, mohl Babuškin Kuan-tung opustit. Dostal se do Singapuru, kde se námořníka ujal místní ruský konzulát. Když pak kolem proplouvala Něbogatovova III. Tichooceánská eskadra – politováníhodné hejno starých pancéřových lodí a pomocných parníků, které se mělo ve vodách Indočíny připojit k Rožestevnského II. Tichooceánské, Babuškin k eskadře vyplul, a třebaže ji našel až napotřetí, 5. dubna osobně na palubě staré bitevní lodi IMPERATOR NIKOLAJ I. podal velícímu admirálovi zprávu, kde Rožestvenského loďstvo vyčkává. Na palubě obrněnce pak zůstal, ale protože se mu zanítily rány a dostal vysoké horečky, zatím být nemohl činný ve strojovně, kam byl zařazen. V bitvě u Cušimy 27. a 28. května 1905 už ve službě ve strojním oddělení NIKOLAJE byl. Ale tehdy, v druhý den bitvy, se Něbogatov rozhodl svůj vlajkový obrněnec a skupinu lodí kolem něj vč. těžce poškozené bitevní lodi OREL v beznadějné situaci, kdy improvizovaný oddíl poničených plavidel obklíčila přesila Japonců, vzdát. Babuškin, když se to dozvěděl, chtěl na NIKOLAJI otevřít kingstony, ale jiní námořníci mu v tom při prudkém sporu zabránili. (ZU)

Pozn.: Ano, píše o tom Priboj-Novikov. Dodávám, že Vasilij Fedorovič Babuškin byl v Port Arturu zařazen do jedné z námořnických rot 5. výsadkového praporu pod velením kpt. II. st. Lebeděva - velitele odstaveného školního paroplachetního křižníku ZABIJAKA 1. Tichooceánské eskady; Lebeděv pak při obraně Port Arturu zahynul.

Kapitán Lebeděv

Roty tvořily části posádek jednotlivých lodí 1. Tichooceánské eskadry, a armádní pěšáci je zprvu považovali za nezkušené („pušky drží obráceně“) a málo odvážné. Avšak námořníci zejména v drastických bodákových bojích muže proti muži prokázali nejen odvahu, ale i tvrdost, a velení úseků je pak posílalo tam, kde se jevila převaha Japonců. - Mimochodem, typ Babuškina potřebovala jak ruská, tak zejména pozdější sovětská propaganda, jako člověka řádu nezdolného, k smrti statečného ruského bojovníka. Povedlo se, ba jemu za záda se za 2. světové války přidalal zástup gloriikovaných gerojů vedený Meresjevem. Na statečné jedince, jakým byl třeba Lebeděv (na snímku) se zapomímnalo mnohem rychleji. 

(MJ)      

(V záhlaví článku: Odchod Rusů z Port Arturu - shromažďování vojáků východně od města.)