NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 22 // 130,-

VÁLKA NA JADRANU IV: Rok 1917 už byl pro Rakousko-Uhersko kritický, a to jak vojensky, tak ekonomicky. Sice se slibně vyvíjela situace na východní frontě, kde ruské jednotky kladly stále menší odpor a v drtivé ofenzívě ovládla německo-rakouská armáda severní Itálii až k Piavě, jinak však se nedařilo, a také německé armády na západní frontě stagnovaly. O porážce se ještě hovořit nedalo, ale zejména nový císař Karel I. už počínal usilovat u mír. Válka však pokračovala, a to i na Jadranu. Jak, to líčíme v této části našdho vyprávění, jejíž obsah je následující: OD ZIMY DO JARA / VELKÝ BOJ KŘIŽNÍKŮ NA JIŽNÍM JADRANU / NEŠTĚSTÍ NA PONORCE „U5“ / „U4“:  ZNIČENÍ HLÍDKOVÉ LODI „ITALIA“ / „U4“: POTOPNÍ PARNÍKŮ „CORBIÈRE“ A „CEFIRA“ / „U4“:  POSLEDNÍ ÚLOVEK / POSLEDNÍ AKVIZICE PONORKOVÉ A TORPÉDOVÉ FLOTILY / DEZERCE POSÁDKY „TB11“ / VÁLEČNÝ ROK 1917 / DALŠÍ ÚDERY NA OTRANTSKOU UZÁVĚRU / "U43": VTEŘINY OD ZKÁZY / NA SEVERU:  NOVÉ VÝPADY TORPÉDOVÝCH LODÍ / BENÁTKY V OHROŽENÍ, POTOPENÍ PANCÉŘNÍKU „WIEN“