NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 20 // 130,-

VÁLKA NA JADRANU II.: První část našeho vyprávění o rakousko-uherské účasti v námořním soupeření na Jadranu v l. 1914–1918 jsme věnovali střetnutím s francouzskými a britskými středomořskými námořními silami, ale díl jsme zakončili vylíčením zrady Itálie, jež namísto, aby pomohla svým smluvním spojencům z Trojspolku, přidala se k Dohodě. Válka na Jadranu se dostala do nové fáze, o čemž vyprávíme v tomto dílu. Jeho obsah: ITALSKÉ NÁMOŘNÍ SÍLY. PRVNÍ (A POSLEDNÍ) TĚŽKÝ ÚDER. SPOJENCI NASTUPUJÍ. BOJE O OSTROVY PELAGOSA. POTOPENÍ PANCÉŘNÍKU „GIUSEPPE GARIBALDI“. „NEUSTANEME - NOVÝ ÚDER NA ITALSKÉ POBŘEŽÍ. ZKÁZY PONOREK „NEREIDE“, „U12“ A „U3“. POSLEDNÍ BOJE O OSTROVY PELAGOSA. POTOPENÍ LODI „BENEDETTO BRIN“. TRAGÉDIE SRBSKA. INTENZIVNÍ NÁMOŘNÍ VÁLKA NA JIŽNÍM JADRANU. „MONGE“, AKCE V DURAZZO. TĚŽKÝ BOJ SKUPINY „HELGOLANDU“ 29. 12. 1915. Přejeme zajímavé čtení, ale samozřejmě budeme pokračovat díly III. a IV.