NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 15 // 130,-

BRITSKÉ BATERIOVÉ PANCÉŘNÍKY II.: V 7. svazku jsme představili všechny bočně-bateriové obrněnce Královského námořnictva Velké Británie, v tomto sešitě si všímáme jejich pokračovatelů – lodí centrálně-bateriových. I ty byly reprezentanty mírného technického pokroku ve vojensko-lodním konstruktérství, neboť se na nich objevily silnější pancéře, výkonnější pohonné soustavy… a hlavně lodní dělostřelectvo převážně koncentrované do silně obrněné středolodní kasematy. Už tehdy v polovině šedesátých let 19. století však vyvstala otázka: „Budou tyto kapitální lodě ze strategického i taktického hlediska výhodnější než věžové obrněnce?“ Odpověď si necháme do jiných našich publikací, nyní aspoň několik ze jmen lodí, které v tomto sešitě představujeme: RESEARCH, ENTERPRISE, ZEALOUS, PENELOPE, HERCULES, SULTAN, ALEXANDRA. Každé z nich bylo ve své době významným pojmem, možná tedy konstrukční popisy, plánky a kariérní výčty těchto obrněnců zaujmou i mnoho z Vás, našich Čtenářů.