NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 05 // 130,-

BRITSKÉ PAROPLACHETNÍ ŘADOVÉ LODĚ: Příznivci klasických plachetních válečných lodí je nemají rádi, protože parní stroje, jimiž se řadové koráby, fregaty i korvety od čtyřicátých let 19. století začaly osazovat, byly činitelé vskutku cizorodí. A příznivcům parních lodí zase vadí ty plachty… Přesto je vhodné se i u těchto zapomenutých britských dvou- a třípalubníků s až 131 děly zastavit, protože právě v jejich existenci se křížila stará doba dřevěných plachetních lodí s dobou lodí železných, parostrojních, bezplachetních. Popíšeme, jak se tyto lodě konstruovaly, jak se zbrojily… i jaké byly jejich osudy. Uvádíme také výčet všech britských řadových paroplachetních lodí, které se kdy dostaly do aktivní služby. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)