NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 04 // 130,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE IV.: Závěrečná část čtyřdílné práce se věnuje zavádění parních strojů na řadové plachetní lodě („blockships“, NAPOLÉON, AGAMEMNON, SANS PAREIL…), ale sleduje také nástup pancéřových plovoucích baterií, které se poprvé objevily za krymské války u Kinburnu v ústí Dněpru. Od nich už byl jen krok k širomořským pancéřníkům, z nichž jako první se v r. 1860 na mořích objevila francouzská obrněná fregata GLOIRE. Vylíčením této kapitoly námořního vojenství se otevírá obrovský námětový prostor mezi lety 1860-1918, jemuž věnujeme stránky všech následujících NÁMOŘNÍCH ŽURNÁLŮ HISTORICKÝCH. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)