NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTORICKÝ 02 // 130,-

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE II.: Práce sleduje vývoj parního stroje od jeho prvopočátků (Papin, Savery, Newcomen… Watt) a snahy o jeho využívání k pohonu lodí, podrobně probírá život a technické dílo R. Fultona, až se dostává k popisu hlavních parostrojních soustav využívaných k pohonu válečných lodí do r. 1860. Kdo chce znát odpovědi na otázky odpovědi o počátcích lodního parostrojního pohonu, tady je najde. – Apendixem práce je druhá část vyprávění o (ne)vynálezci lodního šroubu Josefu Resselovi. (Přepracovaný text celého svazku, odborné jazykové korektury.)