NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ V ČÍNĚ V R. 1900 (II.)

Pokračujeme od části I.: Po osvobození Tiencinu nastal v létě 1900 pochod (zprvu) asi 18 000 mužů mezinárodního vojenského sboru na Peking; cílem byla vyslanecká čtvrť, jejíž obyvatelé pod náporem „boxerů“ i většiny místního vojska, jež se na stranu povstalců přidalo, už silně trpěli. Vyvstaly obavy, že ozbrojený nápor legační čtvrť, jakkoli opevněná, nevydrží a že její obyvatelé a čínští křesťané, kteří v její blízkosti našli trochu bezpečí, budou mučeni a pobiti. Jak se v té době v diplomatické čtvrti žilo a bojovalo, jak se vyslanci snažili zachránit čtvrť jednáním s čínskými úřady a dvorem autokratické císařovny Cch‘-si a jak nakonec vypadalo vysvobození čtvrti, líčíme ve druhé (této) části našeho vyprávění. V jejím závěru si všímáme i celkového potlačení povstání „boxerů“ a jeho následků pro Čínu i mezinárodní politiku – schylovalo se k rusko-japonské válce (1904-1905). O povstání „boxerů“ u nás mnoho obsáhlejších publicistických prací nevyšlo, tato takto vzniklou mezeru pomáhá zacelit. – E-verze: 32 stran / 35 Kč.