MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY (I.)

Pohled na námořní válčení v l.1914–1915 francouzského autora Paula Chacka, dramatická vylíčení některých střetnutí námořních sil Velké Británie a Německa, tentokrát u Coronelu a Falkland, při stíhání německé Východoasijské eskadry adm. M. von Spee. Obsah: Proč Chack (předmluva). Tahiti. Coronel. Falklandy. – 46 stran / 50 Kč