09-2 / 1904-1905 LODĚ VÁLKY RUSKO JAPONSKÉ / 2. díl

V druhé, 110 stranové (A4) části dvoudílné práce "LODĚ VÁLKY RUSKO-JAPONSKÉ 1904-1905 - JAPONSKÉ NÁMOŘNÍ SÍLY" (v úhrnu mají oba díly 250 stran A4 nabitých kariérními informacemi, schématy, plánky a mnoha fotografiemi), se můžete podrobně seznámit s japonskými operačními námořními silami - jednotkami Spojeného loďstva, pod velením nejslavnější japonské vojenské osobnosti všech dob, adm. H. Tógóa. Svým válečným dílem tento mohutný námořní útvar v l. 1904-1905 rozhodným a zásadním způsobem přesvědčil svět, najmě západní, že vítězstvím v rusko-japonské válce - prvním skutečně velkém vojenském střetnutí 20. století - se zrodila na Dalekém Východě nová, velmi agilní vojenská potažmo námořní velmoc. To ostatně doložil i technický a početní vývoj válečného námořnictva země Vycházejícího slunce od r. 1905 až do druhé světové války...

Na stránkách 2. dílu této velmi obsáhlé publikace se dočtete o lodích japonské historie, jejichž zaslouženou slávu nepřekonal ani věhlas monster, jakými byly KÓNGÓ, HARUNA, JAMATÓ a MUSAŠI. Také soudobí japonští vojensko-námořní fandové upírají pozornost spíše k lodím z počátku 20. století, které dokázaly přeceňovaného ruského nepřítele drtit v téměř každém námořním boji, než pozdějším japonským velikánům, byť konstrukčně jistě úžasným... Bitevní lodě MIKASA, ASAHI, HACUSE, ŠIKIŠIMA, FUDŽI a JAŠIMA, postavené ve Velké Británii, patřily ve své době k tomu nejlepšímu, co na mořích a oceánech plulo, a pancéřové křižníky ASAMA, TOKIWA, IZUMO, IWATE, AZUMA a JAKUMÓ byly lepší než jejich ruské, konstručně nedořešené nebo slabě vyzbrojené pandány. - Další část práce je věnována lehkým námořním silám Japonska - chráněným křižníkům (KASAGI, ČITOSE, NANIWA, TAKAČIHÓ, JÓŠINO, IZUMI, SUMA i třeba  pozoruhodným MACUŠIMA, ICUKUŠIMA a HAŠIDATE...), torpédovým lodím, které tak slavně, byť s nevelkým zdarem, jako první v dějinách vedly v noci 8./9. února 1904 hromadný torpédový útok, jenž vyřadil tři ruské velké lodě vč. dvou prvotřídních obrněnců. Ano byly to slavné lodě (AKEBONÓ, IKASZUČI, SAZANAMI, OBORÓ, MURAKMÓ, ŠIRANUI...) - co název, to pojem. Další stránky jsou věnovány japonským dělovým člunům atd. atd., a zase - s početnou stafáží nákresů, plánků aj. obrázků.

Práce obsahuje vyprávění o vzniku těchto lodí, jejich konstrukčním řešení, kariérní výčty, data..., jsou tu podrobná schémata znázorňující konstrukční řešení, rozmístění výzbroje, pancéřování... Nic tak do základů jdoucího o válečných lodích u nás v knihách a čsopisech nikdy nevyšlo, a fanda, který tuto práci dostane do rukou, bude velmi příjemně překvapen neuvěřitelnou četností údajů i bohatostí grafické nabídky. Kdo si oblíbil třídílnou knihu "PORT ARTUR 1904-1905" a  vynikající, mimořádně čtivou práci renomovamého J. Kovaříka "CUŠIMA..." o poslední námořní bitvě rusko-japonské války, v těchto dvou velmi obsáhlých a velmi podrobných dílech bude mít výtečný doplněk a instrument.