09-1 / 1904-1905 LODĚ VÁLKY RUSKO-JAPONSKÉ / 1. díl

V první části této dvoudílné práce "LODĚ VÁLKY RUSKO-JAPONSKÉ 1904-1905 - RUSKÉ NÁMOŘNÍ SÍLY" o 140 stranách A4 (v úhrnu čítají oba díly 250 stran A4) nabitých kariérními informacemi, schématy, plánky a mnoha fotografiemi, se může čtenář podrobně seznámit s loděmi, které se zúčastnily rusko-japonské války na ruské straně, a to v I. Tichooceánské eskadře a II. Tichooceánské eskadře.

V případě  I. Tichooceánské eskadry se osud těchto lodí naplnil s pádem Port Arturu začátkem ledna 1905. Lze tu číst o bitevních obrněncích CESAREVIČ, RETVIZAN, POBĚDA, PERESVĚT, POLTAVA, SEVASTOPOL i PETROPAVLOVSK, jehož drastický zánik s "tatíkem" adm. Makarovem na palubě před Port Arturem v dubnu 1904 je i u nás poměrně dobře znám. Další monografie náležejí i BAJANU, ASKOLDU, NOVIKU..., vladivostockým "muromcům" - obrovským pancéřovým křižníkům GROMOBOJ, ROSSIJA, RJURIK..., pojednává se i o torpédoborcích, dělových člunech...

V druhé části této práce se můžete opět do vzácných detailů seznámit s loděmi ruské II. Tichooceánské eskadry, jejíž osud se naplnil v jedné z největších bitev námoní historie - u Cušimy, ostrova mezi jihem Koreje a japonským Kjúšú, ve dnech 27. a 28. května 1905. Ti čtenáři, kteří bych chtěli znát u nás nevídané podrobnosti o bitevních obrněncích KŇAZ SUVOROV, ALEXANDR III, BORODINO, OREL, OSLJABJA..., pancéřových křižnících VLADIMIR MONOMACH, DMITRIJ DONSKOJ, chráněných křižnících OLEG, AVRORA, IZUMRUD či ŽEMČUG, torpédoborcích II. Tichooceánské... , najedou zde odpovědi.

Práce obsahuje vyprávění o vzniku těchto lodí, jejich konstrukčním řešení, kariérní výčty, data..., jsou tu podrobná schémata znázorňující konstrukční řešení lodí, rozmístění výzbroje, pancéřování... Nic tak do základů jdoucího o válečných lodích u nás v knihách a čsopisech nikdy nevyšlo, a fanda, který tuto práci dostane do rukou, bude velmi příjemně překvapen neuvěřitelnou četností údajů i bohatostí grafické nabídky. Kdo si oblíbil třídílnou knihu "PORT ARTUR 1904-1905" a  vynikající, mimořádně čtivou práci renomovamého J. Kovaříka "CUŠIMA..." o poslední námořní bitvě rusko-japonské války, v těchto dvou velmi obsáhlých a velmi podrobných dílech bude mít výtečný doplněk a instrument.