LODĚ RUSKO JAPONSKÉ VÁLKY 1904–1905 – II. DÍL: JAPONSKO

LODĚ RUSKO JAPONSKÉ VÁLKY 1904–1905 – II. DÍL: JAPONSKO

Vznikla-li obsáhlá kniha o lodích ruských Tichooceánských eskader, činných za rusko-japonské války v l. 1904–1905, musela samozřejmě vzniknout podobná práce, věnovaná jednotkám japonského Spojeného loďstva, které za uvedené války nakonec, zejména po drtivých vítězstvích nad ruským protivníkem v generálních bitvách u Šan-tungu a Cušimy, dálněvýchodní moře opanovalo. Japonským lodím se věnujeme stejným způsobem, jako v předchozím díle lodím ruským, tedy uvádíme podrobné konstrukční popisy, datové přehledy a kariérní výčty, a texty jsme proložili bohatou obrazovou dokumentací včetně základních technických vyobrazení. Čtenář tak získává mnoho u nás často pomíjených informací o nejslavnějších lodích japonské historie (slavnějších než např. JAMATÓ a MUSAŠI, jejichž konce byly nadmíru tragické) v jejích nejslavnějších kapitolách. Kdo má zájem blíže poznat věhlasné bitevní lodě ČINJEN, FUDŽI, JAŠIMA, HACUSE, ŠIKIŠKMA, ASAHI  a MIKASA, pancéřové křižníky ASAMA, TOKIWA, IZUMO, IWATE, JAKUMÓ, AZUMA, NISŠIN a KASUGA, všechny japonské chráněné křižníky té doby, torpédoborce, které mj. způsobily „Pearl Harbor roku 1904“ na vnější rejdě Port Arturu v noci na 9. února 1904, torpédovky, dělové čluny…, má jedinečnou možnost.

Apendixem přehledu je obsáhlá stať „JAPONSKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1870–1918“, jež je vylíčením historického vývoje Japonského válečného námořnictva v uvedené době, přičemž jsme se v textu soustředili i na pozadí a důvody realizace nejvýznamnějších japonských válečných lodí po r. 1905. A vězme, že Japonsko si co do kvality a předjímavosti koncepčního výboje kapitálních jednotek v ničem nezadalo s evropskými velmocemi a USA, a jen ekonomická omezení způsobila, že co do mohutnosti japonské námořní síly později zaostaly za hospodářsky mnohem silnějším protivníkem zpoza východního obzoru Tichého oceánu; válečné námořnictvo USA nikdy nepřekonaly. Avšak japonské kapitální lodě postavené v l. 1905–1918 dodnes budí obdiv. – 174 stran A4 v .pdf formátu / cena 180 Kč.