KOTLE - STARÉ DOBRÉ, NEBEZPEČNÉ

V letech 1790 – 1850 bylo úředně zaznamenáno 150 výbuchů lodních kotlů námořních i říčních lodí, při kterých přišlo život asi 1400 lidí. Úředně nezaznamenaných výbuchů kotlů však bylo mnohem více. Příčnou byl špatný materiál, vodní kámen, ale i nezkušenost kotelních obsluh se zařízením, které se neustále vyvíjelo, neboť bylo nutno zavádět efektivnější, ale i složitější a na obsluhu a údržbu náročnější kotlové systémy – od běžných válcových, lokomotivních k plamencovým, žárotrubným a vodotrubným… parním generátorům, se stále vyššími pracovními tlaky.  

(Na obr. výbuch kotle na říčním parníku HELEN McGREGOR v USA v r. 1830)