A - KONSTRUKČNÍ PLÁNY BITEVNÍ LODI "COURBET"

Jeden příznivec historie námořního vojenství starých válečných lodí si mi posteskl, že dnes se o nejrůznějších válečných lodích lze dočíst mnohé, ale každý takový popis provázejí pouze známé fotografie a běžné schematické plánky, většinou stále ty samé, ale bohužel nikde nelze dohledat, jak lodě vypadaly uvnitř, jak byly technicky i prostorově řešeny kotelny, strojovny, kormidlové systémy, jak dělové věže, velitelská stanoviště … Více je v literatuře, ale tu si koupí jen ti s největším zájmem o válečné lodě… Pro dobré fandy lodí, kterým nestačí jen dokola opisované údaje na internetu, vznikla jednak obsáhlá publikace „Anatomie predreadnoughtu“ (viz v našem přehledu), jednak dva soubory konstrukčních plánů - zmenšených kopií originálů – francouzských bitevních lodí COURBET (byly postaveny čtyři jednotky tohoto typu) a BRETAGNE (tři lodě). COURBET byl v Brestu dokončen v r. 1913 stejně jako jeho sesterská loď JEAN BART, zatímco FRANCE (Lorient) a PARIS (La Seyne) vstoupily do služby v roce následujícím. Ač nesly silnou výzbroj (dvanáct 305mm primárek, dvaadvacet 140mm sekundárních děl…), měly konstrukční nedostatky (příliš vysoko položená střední věž s 305m děly) a byly o uzel až dva pomalejší než soudobé dreadnoughty jiných států. Hlavně však začaly sloužit pozdě, neboť Francouzi trvali na dokončení šesti semidreadnoughtů typu DANTON zastaralé koncepce, které se na mořích objevily až v r. 1911… Až na FRANCE všechny „courbety“ vydržely do druhé světové války, ale slavná existence to nebyla.

O tom ovšem plány těchto lodí nejsou! Ty mají velmi věrně, názorně a do velmi vzácných a zajímavých podrobností dokladovat, jak byly lodě konstrukčně vyřešeny a uspořádány, což se tu daří, takže na mnoha detailech vidíme např. kormidlový systém, kotvovou soustavu, uspořádání dělových věží, vitálních činitelů lodi, pancířů atd. atd. Z těchto plánů si jejich majitel učiní dokonalou představu o provedení lodí, a ač nejsou určeny modelářům, kteří by se rozhodli loď COURBET vyvést v maketě, jistě i jim napomohou při zhotovování řady titěrností…

Plány jsme rozdělili na části (např. celkový podélný řez je tvořen čtyřmi výkresy), takže i konstrukční drobnosti jsou na nich dobře patrné. Listy s mnoha desítkami vyobrazení jsou pouze vloženy do tvrdých desek, neboť jen tak je lze volně používat. Ano, jde o podívanou velmi poučnou. 

(Obrázek v anotaci není zobrazením grafiky desek souboru.)