B - KONSTRUKČNÍ PLÁNY BITEVNÍ LODI "BRETAGNE"

V této anotaci bychom museli napsat tytéž obecné informace, jaké obsahuje výše uvedené stručné pojednání o lodi COURBET. Ano, i tento soubor plánů francouzského superdreadnoughtu BRETAGNE (ono super- proto, že loď i její sestry nesly primární děla větší ráže než 305 mm, konkrétně zde 340milimetrová) vznikl pro ty příznivce starých válečných lodí, kteří chtějí poznat, jak lodě vypadaly uvnitř, jak byly technicky i prostorově řešeny kotelny, strojovny, kormidlové systémy, jak dělové věže, velitelská stanoviště… Celkově vznikly tři jednotky typu BRETAGNE – těmi dalšími byly LORRAINE a PROVENCE. Všechny se dočkaly druhé světové války, ale jejich osudy byly zapeklité: BRETAGNE zničilo britské ostřelování přístavu v Mers-el-Kébiru v r. 1840, LORAINE byla v r. 1940 odzbrojena, ale v r. 1943 se dostala do služby jako jednotka svobodného francouzského námořnictva a svoji existenci ukončila až v r. 1954, PROVENCE byla rovněž devastována u Mers-el-Kébiru, pak se v Toulonu opravovala, ale Francouzi ji sami potopili, aby se nedostala do rukou Němců; ti ji však vyzvedli a některá její děla ustavili na pozemních pozicích u Toulánu, trup zase potopili, jako přístavní barážní element…

O tom ovšem plány těchto lodí nejsou! Ty mají velmi věrně, názorně a do velmi vzácných a zajímavých podrobností dokladovat, jak byly lodě konstrukčně vyřešeny a uspořádány, což se tu daří, takže na mnoha detailech vidíme např. kormidlový systém, kotvovou soustavu, uspořádání dělových věží, vitálních činitelů lodi, pancířů atd. atd. Z těchto plánů si jejich majitel učiní dokonalou představu o provedení lodí, a ač nejsou určeny modelářům, kteří by se rozhodli loď ¨BRETAGNE vyvést v maketě, jistě i jim napomohou při zhotovování řady titěrností…

Plány jsme rozdělili na části (např. celkový podélný řez je tvořen čtyřmi výkresy), takže i konstrukční drobnosti jsou na nich dobře patrné. Listy s mnoha desítkami vyobrazení jsou pouze vloženy do tvrdých desek, neboť jen tak je lze volně používat. Ano, jde o podívanou velmi poučnou.  

(Obrázek v anotaci není zobrazením grafiky desek souboru.)