06 / FRANCOUZSKÁ MLADÁ ŠKOLA 1875-1905

FRANCOUZSKÁ MLADÁ ŠKOLA O této neformální skupině francouzských admirálů a vysokých důstojníků, která se začala formovat v polovině sedmdesátých let 19. století, se někde lze dočíst i jako o „lobby fantastů“. Omyl! Byli to velmi inteligentní pánové, kteří to v podstatě mysleli dobře, jen prostě jinak. Vzhledem k méně početnému pancéřovému loďstvu Národního námořnictva a ostatně ekonomickéu stavu země, která nedokázala dodávat takový počet „lodí pro generální bitvy“, tj. drahých řadových pancéřníků, kolik jich dostával největší soupeř – Královské námořnictvo Velké Británie, se tito vlivní i nevlivní činitelé nekriticky vzhlédli v existenci tehdy nové, mimořádně hrozivé námořní zbraně – torpéda a jeho nosiče, torpédovky, a přecenili vliv námořní obchodní války, tj. ničení dopravních lodí nepřítele. Na torpédovkách a křižnících založila pak tato skupina námořní doktrínu, jíž se od osmdesátých letech 19. století říkalo Mladá škola a jejímž hlavními představiteli byli adm. Aube (mj. krátkodobý ministr námořnictva) a jeho věrný druh, novinář Charmer. Nauka Mladé školy ovlivňovala kategoriální vývoj francouzského válečného námořnictva do začátku 20. století, ač už dlouho bylo zřejmé, že jde o divergentní, do slepé uličky vedoucí tendenci, neboť na moři nadále rozhodovaly těžké lodě, jimž od devadesátých let 19. století zvané bitevní. Co učení Mladé školy obsahovalo a jakými peripetiemi tato teorie procházela, kdo za ni plédoval a kdo byl proti ní, píšeme v této práci. K ní náleží i kompletní přehled francouzských torpédových lodí Mladé školy. V poslední části se můžete seznámit se vznikem nosičů torpédovek, z nichž nejznámějšími se staly ruský (Makarovův) VELIKIJ KŇAZ KONSTANTIN a odvozené, mnohem věší britský VULCAN a francouzská FOUDRE. Té věnujeme největší pozornost, navíc v příloze formátu A3 tohoto Námořního žurnálu přinášíme kopie původních generálních a dílčích, základních výkresů této lodi, které fascinují podrobností.

FRANCOUZSKÁ MLADÁ ŠKOLA má 56 stran textu a 9 stran plánů formátu A3. Autor: Milan Jelínek.