DĚLA BRITSKÁ VERSUS NEMĚCKÁ

Po přečtení některých internetových článků lze nabýt dojmu, že na přelomu 19. a 20. století byla Kruppova značně lepší než britská. K tomu lze poznamenat, že britské „drátěné“ kanóny byly projevem výrazného konstrukčního a technologického zjednodušení hlavně, neboť výroba velkých a nanejvýš přesně provedených ocelových odlitků byla tehdy ještě dost problematickou záležitostí. Důsledkem bylo, že při srovnatelném výkonu těžkých děl od Kruppa a děl od Armstronga byly britské kanóny zhruba o 1/3 výrobně lacinější. Přitom konstrukce hlavně z rour navlékaných za tepla nebyl vynálezem z lůna Kruppovy zbrojovky, nýbrž právě Armstrongův… Argument, že britská drátěná děla se při palbě „chvěla“ či „komíhala“, není silný, protože podobným nedostatkem tehdy trpěla i ona „skládaná“ děla, což lze doložit třeba na příkladu „skládaných“ 14palcovek dodaných za 1. světové války americkou firmou Bethlehem Steel Co. do Velké Británie, která zklamala. A další výmluvný fakt: Přesto, že byla (a jsou) německá 280mm děla od Kruppa někdy málem nadřazována nad britské 305mm kanóny, Němcům se podařilo prodat jen dvě tato děla do Holandska, kde byla instalována na malou loď pobřežní obrany DE ZEVEN PROVINCIEN (6530 t, do služby v r. 1910), zatímco všechny ostatní státy, pokud si těžká děla nevyprávěly samy (Francie, Rusko…), kupovaly ve Velké Británii.   

(Obrázek nahoře: Primární artilerie bitevní lodi QUEEN ELISABETH.)