ČÍNA - návodník názvů lodí

I na českém internetu přibývá článků věnovaným některým kapitolám dějin čínského válečného loďstva nebo čínským plavidlům, což je jedině dobře. Většina těchto prací je však poznamenána zásadním nedostatkem – míšením názvů čínských lodí (ale i třeba jmen osob, místopisných názvů apod.) ve jejich různých verzích - mezinárodní a národních. V případě českého internetu používají autoři často nikoliv české tvary, nýbrž verze uváděné v anglosaské literatuře, k nimž přidávají v závorce název ve verzi mezinárodního jazyka respektive hláskového systému pchin-jin (někdy to ovšem tu a tam prohodí) a připletou do toho tvary – někdy i nesprávně utvořené – v českém jazyce. Tak vznikají bizarní směsice více či méně nesprávných pojmenování plavidel. Toto konstatování však není výčitkou!! Vždyť domácí autoři pro tyto případy těžko hledají příslušné zdroje správné transkripce, modifikací a korektiv, ba bohužel mnozí ani nevědí, že odlišnosti existují. Samozřejmě, kdo se detailněji zajímá i třeba o námořní dějiny Číny, obklopí se příslušnou českou případně západní či třeba ruskou literaturou a zahloubá se do ní nebo se jinak bude snažit poznat skutečný stav věci, těm méně náročným je třeba pomoci aspoň částečně (doporučuji třeba do češtiny přeloženou knihu Johna F. Fairbanka „Dějiny Číny“ – Praha, 1998), do jejíž zadní části vložili překladatelé „Tabulku čínských slabik v přepisu pchin-jin a v českém standardním přepisu“.

Pro vysvětlení: pchin-jin (pinyin) je čínská mezinárodní hlásková abeceda. Nejde o transkripci, natož anglickou; tato abeceda, zavedená v Číně a přijatá v celém světě koncem osmdesátých let 19. století, "je užívána pro zápis čínštiny formou latinky tam, kde nelze užít čínských znaků nebo by užití čínských znaků bylo nesrozumitelné, složité a disfunkční". Co se týče názvů lodí, používají pchin-jin i autoři námořnických pojednání v jiných státech, vždy však upřednostňují domácí verzi, a nutno dodat, že tyto verze – anglické, francouzské, německé - jsou v komparaci často rozdílné. A ak i čeští, méně obeznalí autoři, kteří nejčastěji čerpají z anglosaské literatury a internetu a používají anglické verze názvů lodí, měli by respektovat systém české orientalistiky, podle něhož lze správně vytvořit znakové české verze názvů čínských lodí .

Proto uvádíme následující přehled, který však se týká jen čínských lodí druhé poloviny 19. století. Jsou v něm vpředu na každém řádku uvedeny názvy ve standardním českém přepisu, v závorce v anglickém přepisu, jak jej nacházíme (bohužel nejednotně) v anglické literatuře; vynechal jsem verze v pchin-jin, neboť jejich uvádění je u nás zbytečné, byť vypadá zajímavě, ba jaksi učeně. Názvy lodí nejsou řazeny abecedně, nýbrž chronologicky – podle období vzniku lodí. Jednotlivé lodní typy či typové skupiny jsou uvedeny odděleně.

 

PŘEHLED

 

BITEVNÍ OBRNĚNCE:

ŤING-JÜEN (KING YUEN nebo TING YUEN)

ČCHEN-JÜEN (CHEN YUEN)

 

PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY 

ŤIN-JÜEN (KIN YUAN)

LAI-JÜEN (LAI YUAN)

 

LODĚ POBŘEŽNÍ OBRANY 

PING-JÜEN (PING YUEN)

 

LEHKÉ KŘIŽNÍKOVÉ TYPY  

ČCHIANG-CU (CHIANG TZU)

 

FU-PO (FU PO)

AN-LAN (AN LAN)

FEI-LAN (FEI LAN)

ČCHIN-AN (CHIN AN)

JÜEN-KCHAI (YUAN K´AJ)

TCHENG-JING-ČCHEN (TENG YING CHEN)

TAJ-AN (TA´ AN)

 

WON-KCHAP (WON CAP)

 

CHAI-AN (HAI AN)

JÜ-JÜEN (YU YUEN)

 

WEI-JÜEN (WEI YUEN)

ČCHAO-WU (CHAO WU)

KANG-ČCHI (KANG CHI)

TENG-ČCHING (TENG CH´ING)

 

PING-ČCHIN-CHAO (PING CHIN HAO)

PING-ČCHING (PING CHING)

 

ČCHAO-JUNG (CHAO YUNG)

JANG-WEI (YANG WEI)

 

JANG-PCHAO (YANG PAO)

 

ČCH-JÜEN (CHE YUAN)

 

KCHAI-ČCH  (KCHAI CHE)

ŤING-ČCHING (KING CH´ING)

CHUAN-TCHAI (HUAN T´AI)

 

PAO-MIN (PAO MIN)

 

NAN-ŤIN (NAN THIN)

NAN-ŠUEJ (NAN SHUINn)

FU-ČCHING (FU CHI´ING)

 

ČCHING-JÜEN (CHING YUAN)

ČCHENG-JÜEN (CHENG YUAN)

 

ŤING-ČCHING (KING CHING)

 

FU-ČOU (FOO TSCHOU)

 

CHUANG-TCHAI (HUANG TAI)

 

ŤIE-ŠING (YE SING)

 

CHENG- CHAJ (HENG HAI)

 

KUANG-JI (KUANG YI)

KUANG-ŤING (KUANG KING)

KUANG-PING (KUANG PING)

 

FU-AN (FU AN)   

 

CHAI-TCHIN (HAI-TIEN)

CHAI-ČCHI (HAI-CHI)

 

CHAI-JUNG (HAI-YUNG)

CHAI-ČCHOU (HAI-CHOU)

CHAI-ČCHEN (HAI-CHEN)

 

DĚLOVÉ ČLUNY

TCHIEN-ČCHIOU (TIEN TSIW)

 

TUN-ČCHIN CHAI (TUN CHIN HAI)

 

SUEJ-ČCHING (SUI CHING)

 

ČCH-ŤING (CHI KING)

ČCHEN-SUEJ (CHEN SUI)

 

KUANG-TUNG (KWAN TUNG)

ŠAN-TUNG (SHAN TUNG)

ČCHEN-TAO (CHEN TAO)

 

LI-ČCHIEN (LI CHIEN)

KCHAJ-PAN (KAI PAN)

ČCHUAN-TAO (CHUAN TAO)

 

KEN-ČCH (KEN CHE)

ČCHING-PO (CHING PO)

ČCHING-ČCHING (CHING TSING)

ČCHIN-OU (CHIN HU nebo CHIN O´)

 

KUANG-AN (KUANG AN)

ČCHIN-AN (CHIN AN)

 

ČCHUNG-TUNG (CHIN TONG)

SAI-ČCHING (SAI CHING)

 

ŤIUNG-ŠING (TIONG SING)

ČCHIN-OU (CHIN HU nebo CHIN O´)

 

MEI-JÜEN (MEI YUAN)

FU-ŠING (FOO HSING)

 

LIENG-ČCH (LIENG CHI)

 

PCHENG-ČCHAO-CHAJ (PENG CHAO HAI)

 

ČCHAO-ŤIANG (CHAO KIANG)

 

ČCHEN-CHAJ (CHEN HAI)

ČCHI-JÜEN (CHIH YUAN)

ČCHEN-WEJ (CHEN WEI)

 

CHAJ-ČCHAN ČCHING (HAI CHAN CHING)

 

CHEJ-ČCHING (HEI CHING)

ČCHEN-TAO (CHEN TO)

 

LUNG-ČCHANG (LUNG CHANG)

CHOU-WEI (HO WEI)

 

FEI-TCHING (FEI TING)

C-TCHIEN (TSE TIEN)

 

ČCHIEN-ŠENG (CHIEN SHANG)

FU-ŠENG (FOO SHANG)

 

S-ČCHOU (HSI CHEW)

 

ČCHEN-PEJ (CHEN PEI)

ČCHEN-TUNG (CHEN TUNG)

ČCHEN-HSI (CHEN HSI)

ČCHEN-NAN (CHEN NAN)

CHAJ-TCHING-ČCHING (HAI TING CHING)

ČCHEN-ČCHUNG (CHEN CHUNG)

ČCHEN-PIEN (CHEN PIEN)

 

CHAI-TUN SUNG (HAI TON SON)

CHAI-TUN CHUNG (HAI TON HUNG)

 

ŤIN-AO (KIN AU)

 

KUANG-LI (KUANG LI)

KUANG-CHENG (KUANG HENG)

KUANG-ČCHEN (KUANG CHEN)

KAN-LAN (NGAN LAN) Gan Lan

ČCHEN-TAO (CHEN TAO)

 

KUANG-JÜEN (KUANG YUEN)

KUANG-SING (KUANG HSING)

KUANG-KUEJ (KUANG KUEI)

KUANG-KANG (KUANG KANG)

 

KUANG-WU (KUANG WU)

KUANG-ČCH (KUANG CHI)

 

KUANG-KENG (KUANG KENG)

 

KUANG-ŤI (KUANG SHI)

KUANG-TCHING (KUANG TING)

 

TORPÉDOVÉ JEDNOTKY

JI (I)

ER (ERH)

 

TCHING-JÜEN-JI (JING JUAN I)

TCHING-JÜEN-ER (TING JUAN ERH)

ČCHEN-JÜEN-ER (CHEN JUAN I)

ČCHEN-JÜEN-ER (CHEN YUAN ERH)

ČCHUNG-TCHUEI-JI-CHAO (CHUNG TUI I HAO)

ČCHUNG-TCHUEI-ČCHIA-CHAO (CHUNG TUI CHIA HAO)

 

CCHU-ER (TSO ERH)

CCHU-AN (TSO AN)

LEI-LUNG (LEI LUNG)

LEI-CHU (LEI HU)

JÜ-JI (JU I)

JÜ-ER (IU ERH)

JÜ SAN

HSIA-LEI (HSIA LEI)

ŠOU-LEI (SHOU LEI)

 

LEI-ČCHIEN (LEI CHIEH)

LEI-KCHan (LEI K´AN)

LEI-KCHUN (LEI K´UN)

LEI-LI (LE LI)

LEI-SUN (LEI-SUN)

LEI-TCHUEJ (LEI TUI)

LEI-ČCHIEN (LEI-CHIEN)

LEI-ČCHUNG (LEI CHUNG)

LEI-ČCHEN (LEI CHEN)

LEI-TAO (LEI TAO)

 

FU-LUNG (FU LUNG)

 

FEI-TCHING (FEI TING)

 

ČCH-JI (TSO Y)

 

AVÍZA A ŠALUPY

WAN-NIEN-ČCHING (WAN NIEN CHING)

 

JANG-WU (YANG WOO)

 

WEI-ČCHING (WEI CHING)

 

JÜEN-KCHAI (YUEN KAI)

 

TCHAI-AN (T´A AN)

 

ČCHAO-ŤIANG (TSAO KIANG)

 

KUANG-ČCHIA (KUANG CHIA)

 

ČCHAN-ČCHIANG (TSAN CHIENG)

 

OZBROJENÉ PARNÍKY 

WANG-KCHAO (WANG KAO)

 

TCHIEN-ČCHI (TIEN CHI)

CHAJ-ČCHING (HAI CHING)

 

ČCHEN-CHANG (CHENG HANG)

 

CHAI-ČCHING (HAI CHING)

JANG-PAO (YAN PAO)

TA-JA (TA YA)

ČCHENG-ČCHANG (CHENG CHANG)

 

TCHENG-JING-ČCHOU (TENG YING CHOU)

 

JI-HSÜN (YI HSIN)

 

ČCHAO-WU (CHAO WU)

KCHUNG-C (KONG TZI)

 

KCHUNG-PIN (KONG BIN)

KCHUNG-CHAI (KONG HAI)

 

JIANG-ČCH (KIANG CHI)

 

CHAI-TONG JÜEN (HAI TONG YUEN)