„Českoslovenští letci v boji proti fašismu“

Šmoldas Z.: „Českoslovenští letci v boji proti fašismu“. Praha, 1987 – líčení účasti čs. letců ve II.SV, od Madridu přes Francii a V. Británii po SSSR, Slovensko a Prahu – velmi zachovalá kniha, jen s poškozeným papírovým přebalem (není nutný) – 200 Kč.