BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY 1877–1909

BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY 1877–1909

Pancéřové křižníky pozornosti příznivců námořní historie přelomu 19./20. století unikají – byly méně významné než bitevní lodě a ještě méně než bitevní křižníky. Upozornily na sebe za rusko-japonské války v l. 1904-1905, a to bylo z jejich slávy nadlouho vše, pak se ještě připomněly bojovou účastí německých lodí GNEISENAU a SCHARNHORST v r. 1914… A tak si jich všímáme, zde těch britských. Opět podrobně, do vzácných konstrukčních detailů, tu pojednáváme o původu vzniku, konstrukci, výzbroji… V první části práce se věnujeme britským pancéřovým křižníkům označovaným za obrněné, tehdy pojímaným hlavně jako koloniální, menší verze kapitálních kolosů. Poznáte lodě NELSON, NORTHAMPTON, IMPERIEUSE, WARSPITE, AURORA, AUSTRALIA, GALATEA, IMMORTALITÉ, NARCISSUS, ORLANDO a UNDAUNTED. Můžete číst o jejich vzniku, provedení, nabízíme údaje, kariérní výčty a také srovnávací a datové tabulky, mnoho plánků a fotografií… První britské pancéřové křižníky byly tedy lodě obrněné, opásané („belted), tedy jinak koncipovaní, vzdálení předchůdci pozdějších lodí toto kategorie v Královském námořnictvu. Ty ostatně vznikly až o více než deset let později, na základě jiného zadání, jako odpověď na francouzskou výstavbu velmi početné flotily pancéřových křižníků Mladé školy – lovců britských obchodních parníků na mořích a oceánech. Ale i nová generace britských pancéřových křižníků se významně vyvíjela, až vznikly dvě koncepčně odlišné řady – jedny křižníky, ty první, byly „lovci“ francouzských predátorů britské obchodní plavby, druhé, ty pozdější, podle intencí adm. J. Fishera, měly spolupracovat s bitevními jádry eskader. V této publikaci se věnujeme první skupině a opět podrobně, do vzácných konstrukčních detailů, tu pojednáváme o původu vzniku, konstrukci, výzbroji… britských pancéřových křižníků I. generace: ABOUKIR, BACCHANTE, CRESSY, EURYALUS, HOGUE, SUTLEY, DRAKE, GOOD HOPE, KING ALFRED, LEVIATHAN, BEDFORD, BERWICK, CORNWALL, CUMBERLAND, DONEGAL, ESSEX, KENT, LANCASTER, MONMOUTH a SUFFOLK… Ve třetí části knihy se věnujeme britským pancéřovým křižníkům (II. generace), které – jako konstrukční vrcholy této třídy všeobecně – byly určeny pro onu spolupráci s bitevními jádry loďstva. Byly to ANTRIM, ARGYLL, CARNARVON, DEVONSHIRE, HAMPSHIRE, ROXBURGH, DUKE OF EDINGURGH, BLACK, ACHILLES, COCHRANE, NATAL, WARRIOR, DEFENCE, MINOTAUR a SHANNON. Mezitím sledujeme zásadní vliv adm. J. A. Fishera na modifikaci britské třídy těchto lodí, jež vyústil vznikem koncepce bitevního křižníku. Opět mžete číst o vzniku lodí a jejich provedení, nabízíme údaje, kariérní výčty a také srovnávací a datové tabulky, mnoho plánků a fotografií. – 100 stran A4 / 100 Kč