BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY 1908–1917

BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY 1908–1917

Ještě nikdy u nás nevyšla práce, podrobně se zabývající bitevními křižníky. A tak jsme se rozhodli se zaměřit i na ně, nejprve na ty britské, ostatně vznikaly dříve než jejich konkurenti – bitevní křižníky německé (kromě Japonska je ostatní státy nestavěly, ruský pokus v podobě čtyř lodí typu BORODINO vyšel vniveč). První část práce obsahuje charakteristiku bitevních křižníků, načež se věnujeme prvním typům, s primárními děly ráží 305 mm jmenovitě lodím INDOMITABLE, INFLEXIBLE, INVINCIBLE, INDEFATIGABLE, AUSTRALIA, NEW ZEALAND. Pojednání přináší mnoho fotografií, plánků a schémat, ale samozřejmě vyprávění o podílu adm. J. A. Fischera na vytvoření koncepce bitevního křižníku a zavedení těchto lodí do Královského námořnictva, podrobně popisujeme jejich konstrukci, výzbroj, pohonné soustavy… a uvádíme kariérní výčet. Druhou část knihy věnujeme vývoj britských bitevních křižníků v druhé dekádě 20. století, kdy ubíral k jednotkám co nejvyzbrojenějším a nejrychlejším, byť opět na úkor pancéřování. Jmenovitě se věnujeme lodím LION, PRINCESS ROYAL. QUEEN MARY a TIGER. Posledními bitevními křižníky, které si Královské námořnictvo v době první světové války objednalo, byly RENOWN, REPULSE, COURAGEOUS, GLORIOUS a FURIOUS, pak ještě HOOD. Pojednání o jednotlivých monstrech, jež dodnes budí obdiv, ač vlastně původně byly jednoúčelovými jednotkami k ostřelování pobřeží a jejichž osudy se pak velmi různily, přináší opět detailní vylíčení jejich vzniku a popisy konstrukcí, zbraní, pohonných soustav…, mnoho fotografií, plánků a schémat… Poslední část našeho vyprávění o bitevních křižnících musí patřit HOODU. Jeho osud se sice uzavřel za druhé světové války, ale začínal v době, kdy ještě žil „otec bitevních křižníků“ adm. J. A. Fischer, takže byť už téma HOOD značně přesahuje námětový rámec edice NÁMOŘNÍ HISTORIE, nelze se mu v naší sérii publikací nevěnovat. I v tomto textu se uvádíme podrobné popisy konstrukce lodi, pancéřování, zbraní HOOD a pohonné soustavy, výstroje a vybavení…, nechybí plánky fotografie a tabulky. V českých končinách nikdy tak podrobná práce na toto téma nevznikla, takže naše vyprávění o britských bitevních křižnících uspokojí každého Čtenáře se skutečně hlubokým zájmem o historické válečné lodě. – 130 stran A4 / 130 Kč.