ANATOMIE U-BOOTŮ (speciál) // 220,-

Konstrukce německých válečných ponorek 1906-1918. – Ještě nikdy u nás nevyšla publikace, jejíž obsah by se plně a do podrobností věnoval konstrukcím německých ponorek, které bojově zasáhly do první světové války. Toto vydání NÁMOŘNÍHO ŽURNÁLU HISTORICKÉHO se tedy pokouší zaplnit i tuto mezeru na českém knižním trhu. Nejzvídavějším, tj. i nejlepším přátelům dávnější  námořní minulosti (příznivci vědí, že NŽH se zaměřuje na období parních válečných lodí v l. 1815-1918) umožňuje seznámit se s fakty, které u nás nikdy nebyly publikovány a pro mnohé fanoušky jsou větší či menší neznámou.

Kniha Milana Jelínka obsahuje tyto kapitoly:

- Než u-booty vypluly do Velké války (přehled technického vývoje u-bootů do r. 1914)

- Ponorka, místo k životu i boji – krátké zastavení v útrobách UB110

SLOŽENÍ NĚMECKÝCH VÁLEČNÝCH PONOREK:

Anatomie ponorek třídy U

Anatomie ponorek třídy UB:

- Třída UB I

- Třída UB II

- Třída UB III

Anatomie ponorek třídy UC:

- Třída UC I

- Třída UC II

EXTEMPORE (z dobového časopisu)

NĚMECKÉ VÁLEČNÉ PONORKY 1906-1918:

- Datové soubory typů ponorek tříd U, UB a UC

- Ponorky třídy UA