ANATOMIE U-BOOTŮ 1906-1914

ANATOMIE U-BOOTŮ 1906-1914

Německé ponorky nasazené za Světové války v l. 1914-1915 samozřejmě nebyly vrcholnými projevy technického pokroku v oboru plavby pod hladinou, přesto do nich jejich projektanti, konstruktéři a stavitelé vložili mnoho výtečných nápadů a fortelnosti, takže vznikla plavidla na svoji dobu až výtečná! U nás s o u-bootech ví mnohé, vyšlo i několik knih o operacích německých ponorek za Světové války, avšak málokterý (či spíše žádný) český autor se do podrobností nevěnoval také konstrukcím u-bootů, výzbroji, výstroji, pohonným a řídícím soustavám… Tuto mezeru v nabídce naší vojensko-námořní literatury vyplňujeme touto prací, v níž široce a do vzácných detailů pojednáváme o složení lodních těles, jejich částí, dělech a torpédometech… a principech fungování toho všeho v jednom celku, a to jednak podle ponorkových tříd (U, UB, UC…), jednak podle ponorkových typů. Začínáme samozřejmě U1 a končíme u tzv. podmořských křižníků. Kdo má skutečně hlubší zájem o německé ponorky bojově nasazené v l. 1914–1918, rád po této obsáhlé publikaci sáhne a zařadí ji do své elektronické knihovny. – 108 stran / 110 Kč. Tato nabídka je však zrušena, práce vyjde knižně.