ZKÁZA PANCÉŘOVÉ LODI "MAINE"

Publikace nabízí podrobné vylíčení události na rejdě kubánské Havany 15. února 1898, jež přímo předcházela americko-španělské válce. V pojednání si nejprve všímáme konstrukcí amerických pancéřích lodí MAINE a TEXAS, ale pak se autor věnuje už jen události v Havaně. Nejprve objasňuje události, jež předcházely tragédi a pak už soustřeďuje pozornost na událost samotnou, kterou zapříčinil zřejmě výbuch munice v lodi, a na její přímé následky a důsledky. Následně podrobně líčí práce na vraku, jež měly objasnit příčinu výbuchu, líčí práci několika vyšetřovacích komisí, připojuje podrobné plánky lodi před a po tragédii a sleduje i závěrečný osud MAINE. U nás se doposud žádný autor nevěnoval „případu MAINE“ do takových detailů, jaké naleznete v této publikaci. – 40 stran / 40 Kč (e-verze)