VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (V.)

VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1861–1918 (V.)

Monitory a dělové prámy, Avisa. Nosič letadel, Minonosky. Ponorky. Organizace italských námořních sil v l. 1915–1918. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.