VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (5.) rok 1918

Náš velmi obsáhlý exkurs o Velké válce ne Jadranu (obsáhlejší u nás zatím/2018 nevyšel) uzavíráme líčením hlavně těžké situace c. a k. Válečného námořnictva, které se potýkalo nejen se umenšujícím se potenciálem bojových prostředků, ale i klesající morálkou lodních posádek. Velení také sahalo už k zoufalým opatřením, jejichž vyvrcholením byla ztráta prvotřídní bitevní lodi... Kapitoly: 1918. PONORKY POKRAČUJÍ. POVSTÁNÍ NA LODÍCH V BOCE KOTORSKÉ. HORTHY. DALŠÍ UDÁLOSTI, POTOPENÍ PARNÍKU LINZ. JINÉ UDÁLOSTI. GRILLO V AKCI. POTOPENÍ DREADNOUGHTU SZENT ISTVÁN. ZTRÁTA U20. OHROŽENÍ PONORKY U10. DALŠÍ UDÁLOSTI. POTOPENÍ PONORKY CIRCÉ. DURAZZSKÁ OPERACE. …UŽ JEN ZÁVĚR. - 52 strany / 50 Kč.