VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (4.) rok 1917

Čtvrtý kalenářní rok Světové války na Jadranu byl opět ve znamení aktivity především malých lodí a ponorek, jehož vyvrcholením byla velká bitva lehkých křižníků severně od Otrantského průlivu. O ní jakož o řadě dalších akcí přinášíme podrobné vylíčení. Kapitoly: 1917. OD ZIMY DO JARA. VELKÝ BOJ KŘIŽNÍKŮ NA JIŽNÍM JADRANU. NEŠTĚSTÍ NA PONORCE U5. ZNIČENÍ HLÍDKOVÉ LODI ITALIA. U4: POTOPNÍ PARNÍKŮ CORBIÈRE A CEFIRA. U4: POSLEDNÍ ÚLOVEK. POSLEDNÍ AKVIZICE PONORKOVÉ A TORPÉDOVÉ FLOTILY. DEZERCE POSÁDKY TB11. VÁLEČNÝ ROK 1917. DALŠÍ ÚDERY NA OTRANTSKOU UZÁVĚRU. U43: VTEŘINY OD ZKÁZY. NA SEVERU: NOVÉ VÝPADY TORPÉDOVÝCH LODÍ. BENÁTKY V OHROŽENÍ, POTOPENÍ PANCÉŘNÍKU WIEN. - 48 stran / 50 Kč.