VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (3.) rok 1916

Třetí rok války na Jadranu byl poměrně intenzivní, i proto, že Italové do ní nasadili nové bojové prostředky, Rakušané "lovili" nepřátelské parníky a zvýšila se aktivita ponorek. Můžet i o tom podrobně číst na stránkách této publikace. Kapitoly: SRBSKÁ VÁLKA A EVAKUACE (přelom l. 1915/1916). NOVÉ OSTŘELOVÁNÍ LOVČENU. RAKOUSKO-UHERSKÝ VPÁD DO ALBÁNIE. JADRANSKÁ DRUHÁ VÁLEČNÁ ZIMA POKRAČUJE. OHROŽENÍ PONORKY U14. U4 A U14 UDEŘÍ SPOLEČNĚ! DALŠÍ UDÁLOSTI – PŘEDJAŘÍ 1916. ZÁNIK „U6“. POTOPENÍ PARNÍKU „STURA“. NÁSTUP ČLUNŮ M.A.S. ZÁNIK PARNÍKU PRINCIPE UMBERTO. POTOPENÍ PARNÍKU CITTÁ DI MESSINA. POTOPENÍ TORPÉDOBORCE IMPETUOSO. ZKÁZA PONORKY BALILLA. ZÁNIK DREADNOUGHTU LEONARDO DA VINCI. U4 MINUTU OD TRAGÉDIE & POTOPENÍ LODÍ PONTE MARIA. JEŠTĚ U4: PODIVNÉ POTOPENÍ PARNÍKU ITALIA. POTOPENÍ PONORKY FOUCAULT. HAVMANDENY A OKARÍNY – SPÁSY PONORKOVÉ FLOTILY. ZÁHUBA PONORKY U16. U15: ZÁNIK MUNIČNÍ LODI POLCEVERA. BITVA TORPÉDOBORCŮ. U4 V OHROŽENÍ. - 52 strany / 50 Kč.