VÁLKA NA JADRANU 1914–1918 (2.) rok 1915

Toto naše vyprávění o válce na Jadranu věujeme událostem v r. 1915, Z nich nejvýznamnější byl vstup Itálie do Světové války na straně Dohody a důsledky tohoto aktu. Kapitoly: ITALSKÉ NÁMOŘNÍ SÍLY. PRVNÍ (A POSLEDNÍ) TĚŽKÝ ÚDER. SPOJENCI NASTUPUJÍ. BOJE O OSTROVY PELAGOSA, POTOPENÍ PANCÉŘNÍKU GIUSEPPE GARIBALDI. „NEUSTANEME!“ – NOVÝ ÚDER NA ITALSKÉ POBŘEŽÍ. ZKÁZY PONOREK NEREIDE, U12 A U3. POSLEDNÍ BOJE O OSTROVY PELAGOSA, POTOPENÍ LODI BENEDETTO BRIN. TRAGÉDIE SRBSKA, INTENZIVNÍ NÁMOŘNÍ VÁLKA NA JIŽNÍM JADRANU. MONGE, AKCE V DURAZZO, TĚŽKÝ BOJ SKUPINY HELGOLANDU. - 52 stran / 50 Kč